1

Nyhedsbrev

SAND har et trykt nyhedsbrev, SANDsiger, der udkommer månedligt. 
SANDsiger sendes til alle boformer og herberger for hjemløse. Hvis du rykker i egen lejlighed og stadig gerne vil have SANDsiger, sender vi det til dig – ring på 8993 7060 eller send en mail til mailto:jeanne@sandudvalg.dk)

Du kan også læse bladet elektronisk herunder – det nyeste er øverst

2023