Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Generalforsamling i SAND Nordjylland

20. februar 2024
11:00 - 13:00
De Frivilliges Hus
Hadsundvej 35, Aalborg

Mere info hos Nancy på tlf. 30736548

Regnskab, SAND Nordjylland, 2023: Regnskab Nordjylland 2023

Budget, SAND Nordjylland, 2024: Budget Nordjylland 2024

Dagsorden iht. vedtægterne

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

AKTUELT

Generalforsamling 2024: Valg til SANDs bestyrelse

Hvilke udvalg kan stille kandidater op til SANds bestyrelse?

Læs Mere

Hjemløsetælling 2024

Så ramte vi uge 6. Så skal alle hjemløse skrives i mandtal.

Læs Mere

Søren Otto fra SAND vinder kunstpris

Prisen uddelels af organisationen Arts Homeless International

Læs Mere