Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Generalforsamling i SAND Nordjylland

20. februar 2024
11:00 - 13:00
De Frivilliges Hus
Hadsundvej 35, Aalborg

Mere info hos Nancy på tlf. 30736548

Regnskab, SAND Nordjylland, 2023: Regnskab Nordjylland 2023

Budget, SAND Nordjylland, 2024: Budget Nordjylland 2024

Dagsorden iht. vedtægterne

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

AKTUELT

Vi er de SANDe eksperter

De sidste mange år har SAND deltaget i folkemødet på Bornholm. Vi vil til orde og vi vil udfordre det gængse billede af hjemløse

Læs Mere

SAND søger rejse – og udviklingskonsulent, gerne socialpædagog

SAND SØGER… Vil du arbejde i SAND? Vi mangler en pædagog til vores sekretariat i Aarhus

Læs Mere

SAND’e eksperter på Folkemøde

I SAND bliver man klædt på til at bruge sin historie. Også på årets Folkemøde.

Læs Mere