Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hjemløsetælling 2024

image_pdfimage_print

I uge 6 tælles hjemløse igen. Men hvorfor gør man det – og hvad kan resultaterne bruges til?

I denne uge skal der tælles hjemløse. Det er VIVE, der med god hjælp fra 1.500 sociale tilbud og myndigheder, der for 9. gang skal forsøge at finde ud af hvor mange hjemløse der er.

Der tælles hjemløse hvert andet år. Første gang var 2007 og sidst var i 2022. Den planlagte tælling i 21 blev udskudt et år pga. Corona.

I SAND har vi altid haft svært ved at forestille os, at man kan tælle antallet af hjemløse, for vi opholder os jo alle mulige og umulige steder, der gør det svært. Der er da heller ingen tvivl i forskerkredse om, at tællingen aldrig får alle med, men da man bruger den samme optællingsmetode år efter år, får man i hvert fald kan få et meget godt billede af udviklingen i hjemløshed, snarere end man får et nøjagtigt tal. Men man kan sige noget om, om der er blevet flere eller færre hjemløse.

Men hvad bruger man det til?

Det er ikke bare udviklingen i antallet af hjemløse, vi kan sammenligne. Når en hjemløs tælles, registreres alder, køn, forbrug af alkohol/stoffer, om du har psykiske problemer osv.
Vi så i 2017, at ungdomshjemløsheden var steget eksplosivt. På 8 år var gruppen af unge hjemløse (18-24) blevet tre gange så stor. Det førte til, at Århus kommune lavede en målrettet indsats for at nedbringe antallet af unge hjemløse. Det virkede.

Også på et nationalt niveau laves der politiske tiltag efter en hjemløsetælling. Den første tælling førte f.eks. til vedtagelsen af en hjemløsestrategi, hvor der blev afsat en halv milliard kroner. Ikke at den hjalp det store – antallet af hjemløse voksede i de kommende år, men det introducerede Housing First tilgangen, som Folketinget stadig forsøger at få til at være et bærende element i indsatsen for hjemløse.

Forskningsresultater giver ofte politiske initiativer. Spørgsmålet er altid, om det er de rigtige initiativer, der søsættes. Ungdomshjemløshedens stigning tilbage i 10’erne, hang i høj grad sammen med nedsættelsen af kontanthjælpen til unge, samtidig med antallet af betalbare boliger mindskedes. Et passende politisk svar ville være byggeri af flere betalbare boliger og forhøjelse af kontanthjælpen. 

Dette års tælling vil helt sikkert blive diskuteret i SAND og resten af hjemløseverdenen. Vi vil næppe være enige med alle og måske mindst af alt med et politisk flertal om hvad det rigtige svar på den nye viden bør være. Men det vil skabe et godt fundament for den videre debat og give hjemløse en mulighed for at vise menneskerne bag tallene. De skæbnefortællinger er det vores opgave at præsentere.

Fakta:
Hvert 2. år tælles hjemløse i Danmark (2021 udgik pga. Corona). Tællingen foregår med hjælp fra en lang række sociale tilbud. Der tælles altid i uge 6. Herfter behandles data – og i ca. september offentliggøres resultaterne.

Her kan du læse mere om tællingen og dykke ned i nogle af tallene (2022-tal): https://www.vive.dk/da/temaer/hjemloeshed/

AKTUELT

SAND’e eksperter på Folkemøde

I SAND bliver man klædt på til at bruge sin historie. Også på årets Folkemøde.

Læs Mere

Hvor skal vi så gå hen?

Det forlyder, at Mændenes Hjem er lukningstruet

Læs Mere

LOMMEBOG FOR HJEMLØSE

SAND har udgivet en lommebog for hjemløse med regler og rettigheder, der er gode at kende

Læs Mere