Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dusørarbejdet droppes

image_pdfimage_print

Mange af de gamle forsorgshjem og herberger har værksteder, hvor beboerne kan tjene lommepenge og samtidig få de svære tanker lidt på afstand, mens de udfører arbejdet.
Det skal åbenbart være slut med det. I hvert fald har flere af de fem sociale tilsyn, bedt forsorgshjem om at nedlægge deres beskyttede beskæftigelsestilbud.

Ved at fratage forsorgshjem og herberger muligheden for at tilbyde deres beboere dusørarbejde, mister man også muligheden for at benytte et af de mest udbredte virkemidler i det socialpædagogiske arbejde; at give struktur på hverdagen og belønne for at være en del af et arbejdsfællesskab.

Det er imidlertid stadig et gældende princip i beskæftigelseslovgivningen, at alle der har den mindste smule arbejdsevne, skal gøre brug af den. Det kan undre, at myndighederne nu fraviger princippet. Og hvorfor de gør det netop lige nu, for der er hverken kommet borgerløn eller nye beskæftigelsespolitiske beslutninger, der kan retfærdiggøre at ændre gammel praksis.

Ved at fratage forsorgshjem og herberger muligheden for at tilbyde deres beboere dusørarbejde, mister man også muligheden for at benytte et af de mest udbredte virkemidler i det socialpædagogiske arbejde; at give struktur på hverdagen og belønne for at være en del af et arbejdsfællesskab.

Beslutningen skal formentlig ses både i sammenhæng med hjemløsereformen og med en generel tendens i hjemløseverdenen.
Igennem mange år har forsorgshjemmene i stor stil nedlagt værksteder og andre tilbud, der kunne give beboerne indhold i livet. Det gælder beboernes muligheder for at arbejde både frivilligt eller for håndører, og det gælder de sociale aktiviteter, der skulle minde beboerne om, at der er en verden udenfor, som de skal lære at forholde sig til. Udflugter og ture er skåret væk, det pædagogiske personale er mange steder skåret ned til et minimum. Hjemløse omtaler visse herberger og forsorgshjem som opbevaringsanstalter, hvor man kun ser personalet, hvis man har gjort i nælderne.


De generelle og systematiske nedskæringer har gjort det af med en del af det relationelle arbejde. Hjemløsereformen tager sig nok af resten. For humlen i reformen er, at hjemløse skal opholde sig kortest muligt tid på et herberg eller forsorgshjem, og midlet til at få det til at ske, er tilsyneladende at tømme det for mest muligt indhold og kvalitet, så ingen hjemløse har lyst til at være der længere end højst nødvendigt. De selvsamme tilsyn, der beder forsorgshjemmene lukke deres pædagogiske beskæftigelse, kan om kort tid klandre boformerne for ikke at leve op til formålsparagraffen for deres tilbud, netop fordi de ikke leverer passende rammer for beboerne. Hvordan kan du yde omsorg, hjælp og støtte til fundamental livsførelse, hvis du ikke må putte noget indhold ind i de fysiske rammer, du har?

Myndighedernes begrundelse for at lukke forsorgshjemmenes tilbud om dusørarbejde er, at det er hjemkommunen, der skal visitere til sådan et tilbud. Her gælder selvmøderprincippet ikke. Men det har været fast praksis i årtier at boformen, kommunen og borgeren, beslutter om en beboer vil have størst gavn af at være i beskyttet beskæftigelse, deltage i et kommunalt beskæftigelsestilbud eller for en periode fokusere på andre ting end beskæftigelse. Loven er ikke blevet ændret, så Social-, Bolig- og Ældreministeriet har selv fundet på at denne praksis, som de og Det Sociale Tilsyn i så mange år har blåstemplet, pludselig ikke skal accepteres.

Det er både ærgerligt og uforståeligt at hjemløse, der gerne vil have lidt at rive i og tjene en skilling på det mens de opholder sig på et herberg eller et forsorgshjem ikke længere skal gives mulighed for det. Som altid bliver det hjemløses retssikkerhed, det går ud over, når bureaukratiet ser sig berettigede til at tolke loven efter forgodtbefindende

Om dusørabejde

I boformer, der tilbyder beskæftigelse inden for boformens rammer, vil beboeren kunne indgå i boformens beskæftigelsestilbud og herved optjene arbejdsdusør. I disse tilfælde udbetales beløb til personlige fornødenheder indtil 1. udbetaling af arbejdsdusør. Der kan ikke udbetales beløb til personlige fornødenheder til personer, der uden rimelig begrundelse afslår at indgå i et beskæftigelsestilbud

(Kilde: Botilbudsvejledningen)

Læs mere om dusørarbejde her

AKTUELT

Vi er de SANDe eksperter

De sidste mange år har SAND deltaget i folkemødet på Bornholm. Vi vil til orde og vi vil udfordre det gængse billede af hjemløse

Læs Mere

SAND søger rejse – og udviklingskonsulent, gerne socialpædagog

SAND SØGER… Vil du arbejde i SAND? Vi mangler en pædagog til vores sekretariat i Aarhus

Læs Mere

SAND’e eksperter på Folkemøde

I SAND bliver man klædt på til at bruge sin historie. Også på årets Folkemøde.

Læs Mere