Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Generalforsamling i SAND Sydfyn

21. februar 2024
13:00 - 15:00
Lunde Forsorgshjem
Højevej 29, Stenstrup

Mere info hos Mona Khaki på tlf. 50313861

Regnskab, SAND Sydfyn, 2023: Årsregnskab_Sand_Sydfyn_2023

Budget, SAND Sydfyn, 2024: Budget_Sand_Sydfyn_2024

Dagsorden iht. vedtægterne
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Godkendelse af budget
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
  10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

AKTUELT

Generalforsamling 2024: Valg til SANDs bestyrelse

Hvilke udvalg kan stille kandidater op til SANds bestyrelse?

Læs Mere

Hjemløsetælling 2024

Så ramte vi uge 6. Så skal alle hjemløse skrives i mandtal.

Læs Mere

Søren Otto fra SAND vinder kunstpris

Prisen uddelels af organisationen Arts Homeless International

Læs Mere