Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Generalforsamling i SAND Hovedstaden

22. februar 2024
12:00 - 14:00
Fabrikken for Kunst og Design
Sundholmsvej 46, København S, 2300

Mere info hos Kjartan/Junior på tlf. 91655218

Regnskab for 2023: Regnskab 2023 SAND Hovedstaden

Budgetforslag 2024: Budget_Sand_Hovedstaden_2024

Dagsorden iht. vedtægterne:

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Godkendelse af budget
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
  9. Eventuelt

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

AKTUELT

Generalforsamling 2024: Valg til SANDs bestyrelse

Hvilke udvalg kan stille kandidater op til SANds bestyrelse?

Læs Mere

Hjemløsetælling 2024

Så ramte vi uge 6. Så skal alle hjemløse skrives i mandtal.

Læs Mere

Søren Otto fra SAND vinder kunstpris

Prisen uddelels af organisationen Arts Homeless International

Læs Mere