Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bostøttemetoder

image_pdfimage_print

Når du flytter fra et herberg, fordi du er blevet anvist en bolig, skal du være visiteret til bostøtte i din nye bolig, og bostøtten skal være klar den dag du flytter ind. 

Kommunen får kun statsrefusion når den visiterer dig til bostøtte efter Housing First metoderne, dvs. servicelovens § 85 a.

Det er derfor mest sandsynligt, at du vil blive visiteret til bostøtte efter disse metoder.

Der findes tre forskellige Housing First bostøttemetoder, som kommunen kan visitere dig til, nemlig CTI, ICM og ACT – se beskrivelser af metoderne herunder.

Du kan også læse mere om Housing First og bostøttemetoderne her

CTI (Critical Time Intervention)

Den første metode, CTI (Critical Time Intervention), er den mindst intensive. Den er tidsbegrænset til 9 måneder og har fokus på rehabilitering. Metoden er målrettet personer, som mest af alt har behov for at blive støttet i overgangsfasen mellem at bo på herberg og flytte i egen bolig.

Indsatsen er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder. Intensiteten er stor i begyndelsen af forløbet for så at aftage i takt med, at opgaver og ansvar overdrages til borger og netværk. 

CTI-medarbejderens rolle

CTI-indsatsen skal være kontinuerlig og intensiv, og CTI-medarbejderen skal bruge tid sammen med borgeren og aktivt arbejde på at bygge bro til støttenetværk, behandlingstilbud, lokalmiljø og myndigheder.

CTI-medarbejderen skal både være opsøgende i forhold til iværksættelse af aktiviteter og stå til rådighed for borgeren i eventuelle kriser.

CTI-medarbejderen er en gennemgående person i forløbet.

CTI-medarbejderen er din støtteperson som skal støtte dig med afsæt i dine ønsker og behov. Støtten skal medvirke til at stabilisere din situation og styrke dine forudsætninger for, at den forandring, som CTI-forløbet sigter på, lykkes.

CTI-medarbejderen skal samarbejde med dig om at etablere kontakt til tilbud og netværk efter dine ønske, det kan fx være at du ønsker at skabe kontakt til din familie, at finde nye fællesskaber.

CTI-medarbejderen skal hjælpe dig med dialog med myndigheder og forvaltninger. CTI-medarbejderen skal fx bidrage til at dine ønsker og behov bliver hørt, og at der er sammenhæng i mål og indsatser i dine forskellige handlingsplaner, fx behandlingsplaner, jobplan og den kommunale § 141 eller § 142-handleplan.

Det konkrete antal kontakttimer afhænger af dine behov og dit funktionsniveau. Antallet af timer skal være fleksibelt, dvs. at kommunen ikke indramme tidsrummet for din bostøtte til fx 2 eller 4 timer om ugen.

Hvis du stadig har behov for støtte efter de 9 måneder, skal du gøre opmærksom på dette, og kommunen er forpligtet til at vurdere om du skal have udvidet din tidsrammen for din bostøtte eller tilbydes en mere intensiv type bostøtte.

Kommunen er forpligtet til løbende at vurdere om dine behov er opfyldt med en bostøtte du får. Hvis du har behov for mere støtte, skal kommunen tilbyde dig mere støtte.

ICM – Intensive Case Management

Den anden metode, ICM, er tidsubegrænset og målrettet personer, som har behov for intensiv social og praktisk støtte i hverdagen i en længerevarende periode.

Bostøtte efter ICM skal vare så længe, du har behov for støtten.

formål med ICM er, at du bliver i stand til at fastholde din egen bolig.

Du får tilknyttet en ICM-medarbejder, som bliver din støtteperson og skal   koordinerende sammensætte udførelsen af din bostøtte.  

ICM-medarbejderen støtter borgeren i de processer, der skal til, for at borgeren finder tryghed i boligen og fastholder boligen.

ICM skal tage udgangspunkt i dine drømme, ønsker og håb for fremtiden og i din egen oplevelse af dit støttebehov.

ACT – Assertive Community Treatment

ACT er den mest intensive støttemetode. ACT gives til personer i hjemløshed med meget komplekse problemstillinger, der ikke kan benytte de eksisterende, somatiske og psykosociale tilbud såvel som den kommunale misbrugsbehandling, og som ikke kan håndtere at møde hos en sagsbehandler.

ACT-metoden er tidsubegrænset og skal fortsætte, så længe du har behov for støtten.

Bostøtten skal have målrettet fokus på de særlige områder, som du ønsker støtte til.

ACT udføres af et tværfagligt team med rette uddannelse eller kompetencer.

ACT-indsatsen skal udføres af et tværfagligt indsatsteam af bostøttemedarbejdere, psykiatere eller psykologer, sundhedsfaglige medarbejdere og medarbejdere med myndighedskompetence.

Teamets specialiserede fagfunktioner giver mulighed for at yde en sammenhængende specialiseret støtte efter borgerens behov.

Indsatsen foregår primært i borgerens eget hjem.

Klage over bostøtte

Du kan klage over den bostøttemetode, du er visiteret til, hvid du fx synes du har behov for mere støtte end du får.

Hvis du oplever at din bostøtte kun er til rådighed i et bestemt tidsrum, fx at din bostøttemedarbejder kun vil komme tirsdag kl. 12, kan du klage, bostøtten er tænkt som et fleksibelt tilbud.

AKTUELT

Generalforsamling 2024: Valg til SANDs bestyrelse

Hvilke udvalg kan stille kandidater op til SANds bestyrelse?

Læs Mere

Hjemløsetælling 2024

Så ramte vi uge 6. Så skal alle hjemløse skrives i mandtal.

Læs Mere

Søren Otto fra SAND vinder kunstpris

Prisen uddelels af organisationen Arts Homeless International

Læs Mere