Generalforsamling 2024: Valg til SANDs bestyrelse

SANDs bestyrelse består af 12 medlemmer – en repræsentant fra hvert SANDudvalg – og en formand.

Følgende personer blev valg for 2 år i 2023. Dvs. de er IKKE på valg i år og det udvalg, de repræsenterer, kan IKKE indstille en kandidat. Dog kan udvalg, hvis kandidat er udtrådt, indstille en kandidat.

Valgt for 2 år i 2023:

Pia Nedergaard, SAND Fyn
Mette Larsen, SAND Storstrøm
Sanne Moos, SAND Vestsjælland
Johnni Stengade Hansen, SAND Trekanten (udtrådt)
Chanel Kjeldstrøm, SAND Nordsjælland (udtrådt)
Freddy Nielsen, SAND Østjylland

Henrik Mas blev valgt som formand for 2 år i 2023. Der er derfor IKKE formandsvalg i 2024.

Følgende er opstille til SANDs bestyrelse på generalforsamlingen 2024:

SAND Nordjylland: Patricia Egas
SAND Vestjylland
SAND Trekanten: Kim Henrik Olsen
SAND Sydvestjylland: Kim Brohus
SAND Sønderjylland: Allan ‘MacAllan’ Andersen
SAND Sydfyn: Mona Khaki
SAND Hovedstaden: Kjartan ‘Junior’ Emhjellen
SAND Nordsjælland: Jimmy

Der skal vælges 6 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

Et SANDudvalg skal indstille kandidater til SANDs bestyrelse senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 19. marts kl. 12.00. Denne tidsfrist gælder også for eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Udvalget skal sende navn på kandidater og eventuelle forslag til generalforsamlingen til sand@sandudvalg.dk.

Regnskab 2023

For spørgsmål til generalforsamlingen kontakt sekretariatsleder Ask Svejstrup, ask@sandudvalg.dk , tlf. 20987921 eller formand Henrik Mas, mas.vejle@gmail.com, tlf. 60676398