Knaster ved den nye hjemløsereform

Siden den nye indsats på hjemløseområdet trådte i kraft, har SAND holdt øje med de knaster der måtte være. Vi har med andre ord indsamlet erfaringer fra hjemløse, der møder den nye hjemløseindsats ude i den virkelige verden. Vi beskrev en række observationer her i SANDsiger i november 2023. Nu kommer endnu en række.

Af Ask Svejstrup, sekretariatsleder i SAND

Der lyttes ikke til den hjemløses ønsker og behov

Noget af det vigtigste i hjemløseindsatsen er, at hjemløse skal mere til orde. Der stilles nu krav om at der laves en handleplan, når man indskrives på et herberg, og det er meningen, at man som hjemløs skal inddrages mest muligt i at lave handleplanen. Det er en del af Housing First tilgangen tilsiger at den hjemløse skal være omdrejningspunktet for handleplansarbejdet, dvs. det er den enkeltes ønsker og behov, handleplanen skal forholde sig til.
Det er endda også slået fast, at hjemløse kan sige nej til en bolig, hvis den slet ikke lever op til de krav den hjemløse har, uden at man bliver smidt ud af herberget eller af den boligsociale venteliste af dén grund.

MEN:

  • En kvinde med slidgigt, der ikke kan gå på trapper, hvilket der også står i handleplanen, får tilbudt en lejlighed på 3. sal. Hun gør opmærksom på at det ikke er en lejlighed hun kan benytte sig af og får at vide at hvis hun siger ”nej” til lejligheden, får hun ikke et tilbud igen.

  • En borger skal flytte fra et plejekollektiv ud i egen lejlighed. Han får to dage til at sige ja eller nej til lejligheden. Da ingen fra bostedet tager ansvar for at hjælpe borgeren med at få lavet en aftale om at se lejligheden eller har tid til at tage med ud for at se den, må han sige nej. Han har givet udtryk for at han gerne vil have hjælp til netop dette og har altid haft brug for relativ lang tid til at overveje tingene. Alt dette står i hans journal. Han får ikke lejligheden. 

Manglende etableringshjælp
Vi oplever gentagne gange, at hjemløse ikke får hjeælp til at skabe sig et hjem når de får en lejlihed.

Efter 12 år som gadehjemløs og sofasurfer får en hjemløs endelig bolig. Han mangler alt til boligen og søger kommunen om økonomisk hjælp til at indrette lejligheden.
Han får seng og dyne, men intet sengetøj.

Han får tre gryder, en pande, bestik, men ingen tallerkener.
Han får gardiner til soveværelset, der ikke passer.

Han får lamper og fatninger, men ingen pærer. Og ingen hjælp til opsætning, som han har gjort opmærksom på han ikke kan pga. dårlig hofte.

Han får et klædeskab, hvor der mangler hylder og skuffer.

Han får ingenting til stuen – ”det er ikke livsnødvendig”, lyder begrundelsen.

Det er et klædeskab der mangler skuffer og hylder heller ikke, kan man sige. Pointen er dog en helt andet: Housing First tilgangen arbejder ikke med om noget er livsnødvendigt. Den arbejder med at give hjemløse den bedst mulige start, gøre boligen til en base, der skal give mulighed for stabilitet og ro; for at føle sig hjemme.

Desværre er hjemløse vant til at få afslag på afslag, og som som den hjemløse glad siger om kommunens mærkværdige prioriteringer: ”mange får slet ingenting, når de flytter ind”.

Kommuner der henviser til finansieringsselskaber ift. depositum til bolig

Vi har eksempler på kommuner, der beder en hjemløs, der skal flytte i egen bolig og søger økonomisk hjælp til depositum om at sende dokumentation for at have spurgt et finansieringsselskab (kviklån) om lån. Det vil SAND betegne som dårlig rådgivning, da kviklån har en uforholdsmæssigt høj rentesats. Hjemløsereformen lægger op til at kommunen tager et større og hurtigere ansvar for at hjemløse kommer i egen bolig. Herunder en rimelig lånemulighed eller tildeling af enkeltydelse – ikke lån med ågerrenter.

Dem der har mest brug for hjælp, er de største tabere

De hjemløse, der har flest og mest massive problemer, er alt for ofte ikke omfattet af hjemløsereformen. De har ofte kun korte ophold på et herberg. De efterlades ofte til gaden uden hjælp.
Med den stadig stigende mangel på herbergspladser og den manglende mulighed for at klage over afvisning eller udskrivning fra herbergerne, vil flere af de allermest udsatte ende på gaden.
Der er fx et eksempel med en hjemløs, som er under kriminalforsorgen, har forskellige sygdomme og et stort misbrug. Han har ikke plads på et herberg – og i de perioder han har haft det, er han røget ud igen.

Den nye hjemløseplan tager udgangspunkt i, at folk kommer via et herberg og skal hurtigt videre til en lejlighed. Har man store og sammensatte problemer, har det vist sig svært at få hjælp.

SAND har løbende observeret og evalueret hjemløsindsatsen på baggrund af de sager, vi får ind og det hjemløse oplever og fortæller. HErunder kan du hente vores ‘observationspapirer’:
SOMMERLUKKET

SANDs sekretariat holder sommerlukket i juli.

Vi er tilbage d. 1/8

I mellemtiden er du velkommen til at kontakte dit lokale SANDudvalg.

Du finder en liste over udvalgene her

Rigtig god sommer!
Vi er de SANDe eksperter

Vi har alle sammen set billeder af politikere stå smilende ved siden af en hjemløs, en borger med et handicap eller en erhvervsleder.
Signalet er tydeligt: her står to personer, der har haft en god samtale om et givent emne. Om det handler om hjemløshed, livet med et handicap eller fordelen ved at støtte opsætningen af vindmøller er sådan set ligegyldigt. Det er signalet om dialog og interessetilkendegivelse, der er vigtigt. Men bliver det til mere og andet end det – interesse for hinandens synspunkter? Og skal det det?

For hjemløse er møder med politikere vigtige. Hjemløses stemmer er normalt spæde i den politiske debat. Vi føler ikke, at det er hjemløses behov, der tilgodeses i de politiske prioriteringer.

Møder ændrer noget for den eller de hjemløse, der deltager i mødet. De føler sig set, hørt og forstået. Det giver også politikeren et indblik i hjemløshed, som vedkommende måske ikke havde før. Hvis det sker, har mødet været en succes for SAND. Et af SANDs formål er at nuancere billedet af borgere i hjemløshed.

Folkemøde – hvorfor?
Det er også for at nuancere billedet af hjemløshed, at vi på Folkemødet år efter år. I år har vi hele 8 forskellige former for egenfortællinger fra hjemløse. Vi vil både nuancere ”folkets” og politikeres opfattelse af hjemløshed. Hjemløsefortællingerne kan stå alene, som et vidnesbyrd om de problemer fortælleren har haft i livet eller står i nu og her. Om problemerne eller selvskabte, en følge af en opvækst i armod af alle slags eller skyldes strukturelle forhold, er i denne forbindelse – indblik i fortællerens liv – ligegyldigt. Tilskueren må selv lægge politiske tolkninger på fortællingen.

I andre sammenhænge og især i de mange debatter vi også har på Folkemødet, bruger vi ofte og gerne eksempler fra egenfortællinger til at illustrere problemer, og som afsæt til forslag til indsatser, der kunne have forhindret problemet i at opstå. Hvad der kunne have forhindret en social deroute for én hjemløs, kan givet forhindre flere borgere i at havne i hjemløshed i fremtiden.

Folkemødet er skabt til folket. Men noget tyder på, at det er blevet mere elitært, med lukkede møder, hvor hjemløse i hvert fald ikke inviteres med. I teorien er der trods alt stadigvæk mulighed for at top og bund af samfundet – og alt indimellem – kan mødes til debatter.
I SAND har vi et erklæret mål om at give så mange ”brugere” taletid som muligt. Vi har lavet talerørsscenen, som vi inviterer alle til at lave en debat på. Vi har dog et krav om at man skal tage en bruger med på scenen; en udsat borger, kan man også sige.

Vi vil insistere på at også stemmer fra bagsiden af velfærdsmønten kan komme til orde. Vi forsøger os med nye former for debatter. Det skal ikke kun være 4 mænd i blå skjorter, der står på scenen og har en mikrofonholdende kendis til at understøtte deres budskaber.

Det skal være indhold frem for indpakning, der er dominerende. De hjemløse vi stiller på scenen, har lært at stille skarpt på de ting de har oplevet i livet, som har gjort en forskel. På godt og ondt. Det onde har de lært at formulere, så det gør mindst muligt ondt at tale om. For at få både den personlige fortællings pointer frem og det bedste afsæt for fremtidige politiske tiltag, skal vi tale om de ting der er svære. Vi skræller al indpakning af, til der kun står ”den nøgne sandhed tilbage”, som der står i beskrivelsen af en af vores debatter.

Vi vil bytte om på de vante roller. I ”Victoria og hjemløsemonopolet” er det hjemløse der er monopolet, og enhedslistens socialordfører, der er den, der præsenterer dilemmaerne. For en gangs skyld bliver hun ikke den der afæskes en forklaring, men sat i spørgerens rolle.

Hjemløse skal inddrages, hvis løsninger skal findes
”Intet om os uden om os” er Landsforeningen for Psykiatribrugeres motto. De er som SAND en brugerorganisation, som insisterer på at brugernes stemme skal gjalde ud over det politiske landskab. De har en vigtig pointe. Du kan meget let bliver en modspiller, hvis du ikke inviteres med på holdet. Den vigtigste pointe er dog at ved at inddrage dem det handler om, får man i højere grad tilbud der afspejler det behov målgruppen har. Om det så er herberg, jobcentre, psykiatri eller samfundet som sådan det handler om, er sådan set ligegyldigt.

Den overordnede morale er at du kun bliver en del af samfundet, får lyst til at bidrage med konstruktive løsninger, hvis du inddrages i beslutningsprocesserne. Det være sig for dit eget liv, hvor hjemløse alt for ofte føler at systemet trækker løsninger ned over dig, eller det kan handle om tilbud til hjemløse, såsom herbergstilbud og misbrugsbehandling.

Den bedrevidende holdning, som meget let kan indfinde sig, når man møder mennesker, hvor man ikke kan se sig fri for at mene de har taget nogle forkerte skridt i livet, bliver vi nødt til at lægge på hylden og være lydhøre for hvad de har at sige. Som en hjemløs sagde til mig for mange år siden: ”Du skal lytte til hvad jeg siger, når jeg er ædru, og gøre hvad jeg har sagt, når jeg er fuld”. Han vidste godt at han var røvirriterende, når han var på druk og kun stoppede, hvis man satte ham stolen for døren. Men vi er alle individuelle individer, med ønsker for livet. De ønsker bliver vi nødt til at fremelske. Det er her håbet om et andet og et bedre liv skal fødes. 
Hvis du sætter scenen rigtigt for hjemløse, kan du få den største visdom ud af dem. Og visdom er til for at blive brugt.