1

Støt SAND

Vil du støtte SAND? Der er flere muligheder for at gøre en forskel for hjemløse, hvis du støtter SAND.

Du støtter ved at indbetale på konto reg. 4180 konto 0040001697 eller MobilePay 15455 – mærk din betaling med det, som du vil støtte – se mulighederne herunder.

Du kan også støtte ved at donere arv til SAND. Vi har indgået et samarbejde med virksomheden Dokument 24. Samarbejdet betyder, at dit testamente bliver gratis at oprette, når du donerer arv til os. Start gratis testamente.

Du kan støtte det følgende:

SANDS ARBEJDE

Dit bidrag vil gå til SANDs primære arbejde: At være interesseorganisation for hjemløse, som uddanner hjemløse til at hjælpe og støtte hinanden, f.eks. at være bisiddere for andre hjemløse, som laver sociale netværk for hjemløse, og som arbejder for bedre vilkår for hjemløse.

Mærk din donation ’SANDs arbejde’

GADENS KONGER

Her vil dit bidrag gå til en pulje, som hjemløse kan låne eller få penge fra til ’akuthjælp’, hvis de er i økonomisk knibe. Mindre beløb er som regel en gave (fx 200 kroner til mad resten af måneden), mens større beløb er et lån, der tilbagebetales, så andre hjemløse kan få gavn af puljen (det kan være lån til huslejerestancer, ubetalte regninger mm)

Mærk din donation ’Gadens Konger’

HJEMLØSE HUNDE

Her støtter du Storpotefonden. Vi hjælper hjemløses hunde med fx loppemidler, dyrlægeregninger, betaling for ophold på internat ved ejers indlæggelse osv.
Mærk din donation ’Hunde’

SANDS JULEHJÆLP

Vi har siden 2010 delt julehjælp ud til hjemløse og deres eventuelle børn. Julehjælpen deles ud i form af gavekort til Føtex/Netto (voksne) og H&M/BR (børn). Hvert år deler vi gavekort ud for mellem 50.000 kr. – 120.000 kr. Har vi mange penge, lyder kortenes værdi på 200 kr. pr. kort, har vi færre penge på 150 kr. pr. kort.

Vi forsøger gennem vores tætte samarbejde med hjemløse i hele landet, med natcaféer og nødovernatningspladser, samt gadeplansfolk at tilgodese de svageste og mest udsatte hjemløsegrupper. Fx deler vi ud til folk, der overnatter på natcafé eller nødovernatning d. 24/12.

Mærk din donation ’julehjælp’

Sidste års uddeling af julehjælp

I december 2018 uddelte SAND 443 voksen-gavekort á 200 kr. til Netto/Bilka/Føtex og 149 børne-gavekort á 200 kr. til BR og H&M. Vi uddelte i alt julehjælp for 118.400 kr.

Det betød at:

  • 86 hjemløse forældre kunne give deres i alt 149 børn en julegave. Desuden fik de 16, der skulle have samvær med deres børn, et gavekort til Netto til indkøb af mad og drikke. 
  • Der var et gavekort til hver af de 110 hjemløse, der overnattede på en af de 6 natvarmestuer, som det lykkedes at tilgodese, julenat.
  • 53 gadeplansmedarbejdere og andre samarbejdspartnere kunne give et gavekort til 317 særlig udsatte hjemløse, der ikke benytter natvarmestuerne.

Vi får rigtig mange tilbagemeldinger på, hvor ufatteligt meget de gavekort betyder for den enkelte hjemløse. Det er altid svært at fravælge nogle af de steder, der søger, og vi håber hvert år på at kunne samle penge nok til at glæde endnu flere.

Tusinde tak for din støtte – vi ses derude