1

Grønlændergruppen

Arbejdsgruppen er nedsat for at få belyst følgende 4 punkter

a. Indsamle viden og erfaringer om grønlændere i DK. Hvad er deres behov?

b. Lave et forslag til hvordan det optimalt hjælpesystem for grønlændere i DK 

c. Formidle denne viden politisk i Grønland og DK

d. Lave et SANDudvalg i Grønland