1

Fra bænk til bolig

Fra Bænk til Bolig-gruppen arbejder sig med alle de problemer og dilemmaer, der relaterer sig til at rykke fra en tilværelse som hjemløs og i egen bolig.

Vi arbejder bl.a. med emner som:

  • Den gode udslusning fra boformen
  • Efterværn
  • Den gode boform
  • Du får en bolig – hvordan gør du den til et hjem? 

Gruppen afløser den tidligere arbejdsgruppe Alternative Boliger, der arbejde med botilbuddet Skæve Huse/Alternative Boliger. Referater fra disse møder kan stadig findes her på siden.