1

Arbejdsgrupper

Siden er under opdatering og nedenstående er under udarbejdelse.

Er du interesseret i Ungegruppen så kontakt Nancy på nancy@sandudvalg.dk, tlf. 30736548 og er du interesseret i Grønlændergruppen så fang Tobias B.H. på tbh@sandudvalg.dk, tlf. 30735030.

Arbejdsgrupperne skifter arbejdsform

I august besluttede SANDs bestyrelse at lave om på formen på arbejdsgrupperne. Frem for at have nogle faste medlemmer i arbejdsgruppen, åbnes arbejdsgrupperne for alle interesserede.
Og frem for at mødes om en dagsorden med forskellige punkter, som man behandler overfladisk, vil vi lave nogle tematiserede møder eller workshops, hvor vi går i dybden med et specifikt emne. F.eks. kan boliggruppen (fra bænk til bolig) afholde en temadag om skæve huse. De hjemløse, der overfor gruppens tovholder har givet udtryk for, at de interesserer sig for netop skæve boliger, inviteres med til mødet. Ved at komme mere i dybden med et tema og få en bredere kreds af hjemløse med, håber vi på at kunne få et bedre og mere nuanceret billede af hvad hjemløses ønsker og behov på et givent område er. I dette eksempel, kan vi ud fra et tematiseret møde om skæve huse, formulere SANDs mening om skæve huse. Den kan vi give videre til kommuner, boligforeninger og andre, som gerne vil i dialog med os om hvordan de kan lave nogle gode skæve
huse til hjemløse.

Hvis du er interesseret i at blive inviteret til arrangementer i en arbejdsgruppe, skal du skrive eller ringe til gruppens tovholder og fortælle lidt om hvilken områder indenfor gruppens arbejdsområde, du er interesseret i eller har viden om. Du vil blive inviteret når vi laver noget vi mener har interesse for dig.

Bænk til bolig tovholder: Ask, ask@sandudvalg.dk, tlf. 20987921

Kvindegruppens tovholder: Sofie, sofie@sandudvalg.dk, tlf. 22470323

Ungegruppens tovholder: Nancy, nancy@sandudvalg.dk, tlf. 30736548 

Grønlændergruppens tovholder: Tobias B.H., tbh@sandudvalg.dk, tlf. 30735030