Finansiering

SAND har en bundet opgave i at organisere hjemløse og forsøge at få hjemløses ønsker og behov frem i lyset. Målet er, at hjemløse borgere inddrages i deres egen sag, i udformningen af tilbud på området og i de politiske debatter, der omhandler dem.

Hovedparten af SANDs finansiering stammer fra Finansloven. I 2022 fik vi 5,2 millioner herfra.
Herudover søger vi en række 1-2årige puljer, som administreres af Socialstyrelsen. I 2022 fik vi penge fra ULFRI, SærligSoc og PUF. ULFRI er et driftstilskud, mens SærligSoc og PUF er puljer, som organisationer kan søge til målrettede projekter. SAND fik i 2022 midler til et bisiddernetværk, et aktivitetsprojekt og et historiefortællingsprojekt fra disse puljer.

Vi fik knap 1,5 millioner fra de tre puljer i 2022. 

Du kan læse mere om puljerne og om driftstilskud på Socialstyrelsens hjemmeside https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud

I sommeren 2021 blev det besluttet, at bl.a. hjemløse skulle være med til at støtte oplevelsesindustrien. Derfor fik SAND 5 millioner til at få hjemløse til koncerter, på café, i biografen osv. Pengene skulle bruges inden udgangen af 2022.

Ud over driftstilskud og de midler vi selv søger, modtager vi donationer og bliver også betænkt i testamenter. Disse midler bruger vi typisk til formål, der ligger udenfor vores overordnede primære formål og uden for de nævnte puljers formål. Det kan være betaling af rejser til hjemløse, der gerne vil deltage i Landsforeningen for Væresteders sommercamp, julehjælp, deltagelse i Folkemødet på Bornholm eller til studieture til udlandet.

Vi får ind imellem også store beløb til specifikke formål. Vi har f.eks. fået penge til vores ungenetværk fra Roskildefonden.

I 2020 fik vi en halv million af Poul Due Jensens Fond (Grundfos) til SANDs julehjælp til hjemløse, som blev fordelt over julehjælpen i 2020 og 2021.

Se materiale i menuen til højre for yderligere oplysninger og overblik over SANDs finansiering.

Regnskab for indsamlingen; Støtte til SANDs arbejde