1

Om Os

SAND er en interesseorganisation for hjemløse og tidligere hjemløse. 

Vi arbejder for at afskaffe hjemløshed og forbedre forholdene for de hjemløse, der nu engang er.

Det gør vi ved at blande os i den politiske debat, ved at støtte oprettelsen af brugerråd på boformerne og ved at fungere som vagthund i forhold til tilbud til og forhold for hjemløse i dagens Danmark.

Vi arbejder på tre forskellige niveauer:

  1. Et nationalt niveau, hvor det er folketingspolitikere og de aktuelle ministerier vi arbejder sammen med, for at finde nye eller bedre løsninger på hjemløseproblematikkerne.
  2. Et regionalt niveau, hvor det er de regionale og kommunale politikere og tilhørende administration, vi er i dialog med.
  3. Et lokalt niveau, hvor det er den enkelte boform eller kommune vi henvender os til for at løse eventuelle problemer. Her er det daglige liv for den hjemløse i fokus. Det er de enkelte beboerråd/brugerråd på landets boformer som varetager denne kontakt. SAND støtter oprettelsen af beboerråd med faglig bistand.

Herudover afholder vi årligt en række kurser og temadage.

Ca. 150 tidligere og nuværende hjemløse er frivillige i SAND. 
På sekretariatet i København er der ansat 6 medarbejdere; en sekretariatsleder, en informationsmedarbejder, en konsulent, en grafiker og en sekretær/regnskabsmedarbejder.

Vi har også et kontor i Århus, hvor der også sidder en konsulent. 
Her ud over er der en juridisk konsuent, der arbejder på deltid hjemmefra.