Generalforsamling i SAND Vestsjælland

Mere info hos Carsten Larsen, tlf. 60725953

Regnskab, SAND Vestsjælland, 2023: Årsregnskab SAND Vestsjælland 2023
Budget, SAND Vestsjælland, 2024: Budget SAND Vestsjælland 2024

Dagsorden iht. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Godkendelse af budget
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
  10. Eventuelt