1

Bisidderkursus

RING TIL JEANNE PÅ 89 93 70 60 HVIS DU VIL PÅ VENTELISTE!!

BLIV BISIDDER FOR HJEMLØSE – TAG PÅ BISIDDERKURSUS I SAND

TEMA: DEN NYE HJEMLØSEREFORM

  • Alle der bor på herberg skal have en handleplan
  • Hurtigere i egen lejlighed eller andet tilbud
  • Ny bostøtteparagraf – § 85 a – til Housing First inspirerede bostøttemetoder (ICM, CTI og ACT).
  • Kommunen får mulighed for at udskrive fra herberget – hvornår og hvordan kan de gøre det?
  • Ankestyrelsen kan afgøre hvilken kommune, der skal hjælpe (handlekommuneafklaring).

NB! KURSET ER PRIMÆRT FOR FOLK, DER IKKE TIDLIGERE HAR DELTAGET I SANDs BISIDDERKURSER