Du er her

Tilbud til hjemløse under lock down

(Opdateret 30/3) 

Er mit værested lukket ned? Hvad med boformerne? Bliver der oprettet ekstra nødovernatning? 
Her opdaterer vi løbende hvad vi hører ude fra landet af ændringer i fx tilbud, åbningstider, tilgængelighed ift. hjemløsetilbud.

Send en mail til Sofie på sofie@sandudvalg.dk hvis du ligger inde med relevant viden i denne sammenhæng! 

NB! Listen er ikke udtømmende! Kontakt dit lokale værested eller boform, hvis der er noget du er usikker på

Information fra de enkelte organisationer og kommuner finder du her – flere detaljer fra enkelte tilbud i rulle-menuerne herunder

Kommuner

Aalborg kommune

Aarhus Kommune og liste over tilbud i Aarhus 

Esbjerg Kommune

Haderslev Kommune

Høje Taastrup kommune

Københavns Kommune

Odense kommune

Svendborg Kommune

Vejle Kommune – se også denne vejledning: PDF iconHjælp til udsatte borgere ifbm. COVID-19 situationen.pdf 

Organisationer

Kirkens Korshær

Blå Kors

KFUKs Sociale arbejde – inkl. Rederne

KFUMs Sociale arbejde

Røde Kors Aarhus

Røde Kors Hovedstaden

Beskæftigelse

Du vil fortsat få udbetalt dine ydelser helt, som du plejer. Du vil dog ikke skulle deltage i samtaler eller aktive tilbud – hverken i jobcenter eller a-kasse.

Alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. Det betyder også, at borgerne i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og de fastholder deres ydelse som hidtil. 

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/03/jobcentre-lukker-ned-gaar-ikke-ud-over-udbetalingen-af-ydelser/

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/

København/Frederiksberg

København

Solterrasserne 
I dag har jeg åbnet omsorgstilbuddet Solterrasserne. Et døgntilbud til Corona smittede udsatte københavnere. Vi har på under en uge oprettet 15 pladser men kan udvide til 63 pladser. Så nu kan syge udsatte få en seng på eget værelse og eget bad og toilet. Der er tre måltidet mad, personale og indskrivning hele døgnet. Man skal så vidt det er muligt være isoleret på værelset til man er rask men der er TV og Netflix på alle værelser.
 

Sociolancen kører som normalt alle dage fra 11 – 23 

SundhedsTeamets sygeplejersker og læger kan kontaktes ved problemer med luftvejene.
I er velkommen til ringe og så finder vi ud af om der er noget vi kan gøre eller hjælpe med.
Har du ingen læge og har symptomer med hoste og feber kan du kontakte os for rådgivning. Så ser vi om der er noget vi kan gøre.
Vi arbejder under samme rammer og restriktioner som gælder alle andre steder, men prøver at finde en løsning indenfor de muligheder der er.
Hilsen Sygeplejerske Lone & SundhedsTeam
Mobil nr. 27648100, 27648200, 27648300 og 27648400.

Sundholm: åbent

Mændenes Hjem: åbent. (Der er ledige pladser) Værestedet er IKKE varmestue de næste 14 dage, men folk kan komme og få et måltid mad. Det er ligeledes muligt at blive tilset af en sygeplejeske).

Reden: åbent 

Kollegiet Gl. Køge Landevej: åbent

Kirkens Korshær: eventuelt en plads

Den Åbne Dør: Fyldt

Egmontgården: Fyldt

Overførstergården: Fyldt

Hørhuset: Fyldt

Solvang: Fyldt*

KFUM Artellerivej: Fyldt

Lænke-Pensionatet: Fyldt

Blå Kors: Fyldt

Nøjsomhedsvej: ?

Lærkehøj: ?

Lindevangen: ?

Arbejde Adler: ?

Kofoed: Lukket

Aktivitetscenter Sundholm: Lukket

Pakhuset: Lukket

Herberget Lindevang: Hus Forbi- og cigaretsalg: Lukket

Solvang Natherberg: Lukket

Kirkens Korshær

• Herberg Hillerødgade
• Natcafeen Stengade åben
• Kompasset (dag og nat – men med færre tilbud fx. ikke rådgivning)

WeShelter

Herbergerne Kollegiet Gl. Køge Landevej og Herberget RG60 fortsætter driften, men tager ikke imod donationer, besøg eller henvendelser fra andre end hjemløse der søger ophold.

Blå Kors

Alle blå kors botilbud til hjemløse og tilbud til misbrugere er åbne. Der lukkes ned for Blå kors væresteder og genbrugsbutikker mm er lukket!

Nødberedskab
Vi arbejder på at have ”kontaktpunkter” så brugerne har steder at gå hen, hvor de kan møde os, få udleveret mad og få bad/tøj.
Stederne vil være Istedgade 100, Fedtekælderen og Kompasset.
Vi arbejder på beredskabet i weekender om melder præcis hvad vi sætter i værk i starten af næste uge.

Grace

Fortsat aktiviteter i Grace. De dage vi ikke kan få nok frivillige åbner vi kun til nat ellers vil der være åbent til spisning hver dag kl. 20.00 samt overnatning til 08.00 næste morgen.

Røde Kors 

Røde Kors Omsorgscenter Eirsgaard og Kvindeherberget i Hvidovre er åbne

Hugs and food

Hugs & Food serverer stadig mad for 50 hjemløse mandag-fredag. Vi serverer det dog som take-away indtil videre. Jeg vil understrege, at vores målgruppe er de særligt sårbare, så hvis vi ikke skal fuldstændig overrendes og løbe tør for mad, så husk meget gerne på det når i henviser til os

Vendepunktet i Apostel kirken holder åbent. Vi er desværre fuldt booket pt. Ring ved behov INDEN i sender folk ud til os!

Projekt UDENFOR

Den Mobile Café stadig kører ud med mad på gaden til hjemløse gadesovere i København. Både frivillige og gadeplansmedarbejdere er blevet instrueret i at følge de gældende forholdsregler, for at undgå at Corona-virussen spreder sig. projekt UDENFOR følger statsministerens opfordring, og kontorpersonale arbejder derfor de næste to uger hjemmefra. De kan fortsat kontaktes på telefon og mail.

Lukket:
• Mariatjenesten
• Istedgade 100
• Fedtekælderen
• Hotel Jens Drejervej
• Paradiset og Suppekøkkenet i Lyngby
• Pakhuset er pt lukket, men vores jobtræningsprojekt for migranter med natherberg "Trin for Trin" er stadig åbent
Sjællandsgadebadet er lukket.

 

 

 

Øvrige Sjælland inkl. Lolland og Falster

Lolland

Kære alle,

I Kirkens Korshær har vi også været nødt til at ”lukke ned”. Det har været en svær beslutning, men vi er også nødt til at passe på vores gode medarbejdere og frivillige. Alle Kirkens Korshær genbrugsbutikker er derfor lukkede, foreløbig indtil 30. marts 2020.
Vi har også været nødt til at lukke vores sociale tilbud ned på Lolland og Falster. Der er desværre stadig mennesker, der sover udendørs. De kan ikke få mad, få ladet mobiltelefoner op eller få hjælp til at komme videre. 
Så vi har åben til Korshær ”To go” i Jernbanegade 43, st., 4800 Nykøbing F. om mandage, onsdage og fredage kl. 11-12.
Her udleveres madpakker, soveposer, tøj og hvad der ellers er muligt at udlevere.
I denne tid er især powerbanks en stor hjælp til de skovsovende mennesker. De udleveres opladt fra varmestuen og kan byttes til en opladet en af slagsen.

Hjælp en hjemløs med at få ladet telefonen op! Send 100 kr. på mobile pay 15881.

I må meget gerne give informationen videre til dem, som synes at have behov for det.

De bedste hilsner og pas på jer.
Personalet i Kirkens Korshærs varmestue i Nykøbing Falster
 

Slagelse

​Toften / Holbækvej 16 holder åbent som vanligt, dog vil det ikke være muligt at have besøgende/være på besøg. Vi kører med nedsat kraft på personale dækning, som i weekender

Nødovernatning: Ingen forandring ud over der ikke er bademulighed, da vi inddæmmer smittefare ved ikke at kunne komme i hovedhuset

Er der specielle steder hjemløse skal henvende sig ved sygdom/symptomer på virus? VI HOLDER SÅVEL Toftens telefon (døgnbemanding åben) samt Det opsøgende teams akut telefon åben for henvendelser, hvor vi vil guide de der skulle henvende sig

Karantæne ved smitte? De der bor på Toften vil der vurderes på tilstand og muligheder for at opretholde karantæne – logistisk er det endnu ikke helt afklaret hvor evt. smittede eller karantæneramte fysisk kan være – det må vi vende tilbage med når vi ved mere (vi arbejder på højtryk)

Ændringer hos gadeplansmedarbejdere,sundhedstilbud/gadesygeplejersker/andet? Har kun akut beredskab – alle medarbejdere er på telefon

Alle fælles arrangementer er aflyst. Kørsel foregår kun akut eller livstruende, det samme med støtte til offentlige instanser (hvis ikke de er lukkede) – der laves individuelle og skæve løsninger for at tilgodese borgere i eget hjem i det omfang det er muligt over telefon, virtuelt og for de der ikke kan undvære besøg eller støtte til særlige opgaver forsøger vi at finde en løsning sammen med. 

Kirkens Korshærs varmestuer lukker ned men udleverer mad dagligt en time i Slagelse og en time 2 dage om ugen i Korsør – det står på deres hjemmeside hvornår.

Jylland

Aarhus

Fra mandag d. 16/3 er Værestedets åbningstider 12-20 i hverdagene og som vanligt 13-21 i weekenden og helligdage. Mad som vanligt kl. 12 og kl. 18

Kirkens Korshærs tilbud i Aarhus holder åben som sædvanligt, både i Naapiffik, Ungeherberget, Stofindtagelsen og på Nørre Allé.

Aalborg
Blå Kors Hjerterummet holder lukket 16 til 29 marts.

Frelsens Hær Møllepladscentret har morgenmads udlevering i form af madpakke og kaffe ved døren 07:30 til 11:30 mandag til fredag.

Kirkens Korshærs Varmestue i Nørresundby er lukket indtil videre.

Esbjerg

Esbjerg Kommune i dag indrettet to ekstra lejligheder som nødherberg i Ribegade i Esbjerg, så der er plads til at yde omsorg og behandle op til fire hjemløse, der får konstateret smitte. Kontakt Forsorgshjemmet Hvis en hjemløs får konstateret smitte og har brug for et sted at bo, mens vedkommende er syg, skal de kontakte Forsorgshjemmet.

Esbjerg Forsorgshjem Exnersgade 47 A, 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 21 12

Uddeling af mad i Exnersgade: Kirkens Korshær uddeler mad til hjemløse på trods af, at varmestuen i Exnergade i Esbjerg er lukket lige nu.

Haderslev 

De sociale væresteder lukkes. Dette gældende fra fredag eftermiddag og frem til og med fredag den 3. april.

Særligt udsatte borgere vil bliver kontaktet af medarbejdere og der er mulighed for at træffe medarbejdere på telefon.

På unge-tilbuddet Sporet er de unge orienteret og de frivillige er i kontakt med de unge.

Rusmiddelcenter: Gældende frem til og med fredag den 27. marts har rusmiddelcentret lukket for al personalemæssig behandling fx gruppeforløb og individuelle samtaler. Der vil dagligt (i hverdagene) være medicinudlevering mellem kl. 08.00 og 11.00. 

Hjørring
Den Blå Café er lukket
Herberg Nord melder om fuldt hus

Fyn

Odense 

Nødherberg for smittede, Falen 40, 5000 Odense C

Kirkens Korshær Odense

Kirkens Korshær Odense https://www.facebook.com/Kirkens-Korshær-Odense-140658902624020/

Corona virus lammer desværre også meget af det sociale arbejde vi laver for udsatte mennesker i Odense.

Dagvarmestuerne i Bolbro, Nørregade og Østergade er lukket indtil myndighederne giver andre anbefalinger.

Natvarmestuen vil være åben, men opfordrer alle til at finde andre muligheder, så der ikke samles flere end det er forsvarligt.

Sundheds- og stofindtagelsesrummet i Østergade vil være åben i hverdagene fra 8 til 14, og her kan der også byttes "værktøj". Herberget i Benediktsgade har åbent som normalt.
Alle genbrugsbutikker i Kirkens Korshær er også lukket.
Vi håber, at de massive forholdsregler vil virke, så færrest muligt bliver smittet. 
Vi er i tæt dialog med forskellige myndigheder, og vil løbende være opmærksomme på, hvordan vi kan hjælpe de mennesker, som bliver ramt af den alvorlige situation vi står i.

Svendborg

Forsorgscenter Sydfyn forstsætter uændret. SKP ordninger/opsøgende funktioner samt udsattesygeplejersker foregår telefonisk.

Behandlingscenter Svendborg alkoholbehandlingen aflyser aftaler, men den sundhedsfaglige funktions opretholdes. Voksenafdelingen har åbent for medicinudlevering i tidsrummet 8-12

 

 

Kære alle

Alkoholbehandlingen er delvist lukket i denne tid for at begrænse Covid-19 eller Corona virus.

# Vi sidder fortsat klar med rådgivning over telefonen dagligt mellem kl 09 og 13.

# Der henvises til et nyt telefon nummer i denne periode: 30107084.

# Vores afrusningsfunktion kører fortsat på tirsdage mellem kl 09 og 10, hvor der kan konsulteres læge samt sygeplejerske og man kan møde op uden tidsbestilling.

Ring endelig, hvis du har spørgsmål eller har brug for en samtale!

(Opdateret 30/3) 

Er mit værested lukket ned? Hvad med boformerne? Bliver der oprettet ekstra nødovernatning? 
Her opdaterer vi løbende hvad vi hører ude fra landet af ændringer i fx tilbud, åbningstider, tilgængelighed ift. hjemløsetilbud.

Send en mail til Sofie på sofie@sandudvalg.dk hvis du ligger inde med relevant viden i denne sammenhæng! 

NB! Listen er ikke udtømmende! Kontakt dit lokale værested eller boform, hvis der er noget du er usikker på

Information fra de enkelte organisationer og kommuner finder du her – flere detaljer fra enkelte tilbud i rulle-menuerne herunder

Kommuner

Aalborg kommune

Aarhus Kommune og liste over tilbud i Aarhus 

Esbjerg Kommune

Haderslev Kommune

Høje Taastrup kommune

Københavns Kommune

Odense kommune

Svendborg Kommune

Vejle Kommune – se også denne vejledning: PDF iconHjælp til udsatte borgere ifbm. COVID-19 situationen.pdf 

Organisationer

Kirkens Korshær

Blå Kors

KFUKs Sociale arbejde – inkl. Rederne

KFUMs Sociale arbejde

Røde Kors Aarhus

Røde Kors Hovedstaden

Beskæftigelse

Du vil fortsat få udbetalt dine ydelser helt, som du plejer. Du vil dog ikke skulle deltage i samtaler eller aktive tilbud – hverken i jobcenter eller a-kasse.

Alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. Det betyder også, at borgerne i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og de fastholder deres ydelse som hidtil. 

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/03/jobcentre-lukker-ned-gaar-ikke-ud-over-udbetalingen-af-ydelser/

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/

København/Frederiksberg

København

Solterrasserne 
I dag har jeg åbnet omsorgstilbuddet Solterrasserne. Et døgntilbud til Corona smittede udsatte københavnere. Vi har på under en uge oprettet 15 pladser men kan udvide til 63 pladser. Så nu kan syge udsatte få en seng på eget værelse og eget bad og toilet. Der er tre måltidet mad, personale og indskrivning hele døgnet. Man skal så vidt det er muligt være isoleret på værelset til man er rask men der er TV og Netflix på alle værelser.
 

Sociolancen kører som normalt alle dage fra 11 – 23 

SundhedsTeamets sygeplejersker og læger kan kontaktes ved problemer med luftvejene.
I er velkommen til ringe og så finder vi ud af om der er noget vi kan gøre eller hjælpe med.
Har du ingen læge og har symptomer med hoste og feber kan du kontakte os for rådgivning. Så ser vi om der er noget vi kan gøre.
Vi arbejder under samme rammer og restriktioner som gælder alle andre steder, men prøver at finde en løsning indenfor de muligheder der er.
Hilsen Sygeplejerske Lone & SundhedsTeam
Mobil nr. 27648100, 27648200, 27648300 og 27648400.

Sundholm: åbent

Mændenes Hjem: åbent. (Der er ledige pladser) Værestedet er IKKE varmestue de næste 14 dage, men folk kan komme og få et måltid mad. Det er ligeledes muligt at blive tilset af en sygeplejeske).

Reden: åbent 

Kollegiet Gl. Køge Landevej: åbent

Kirkens Korshær: eventuelt en plads

Den Åbne Dør: Fyldt

Egmontgården: Fyldt

Overførstergården: Fyldt

Hørhuset: Fyldt

Solvang: Fyldt*

KFUM Artellerivej: Fyldt

Lænke-Pensionatet: Fyldt

Blå Kors: Fyldt

Nøjsomhedsvej: ?

Lærkehøj: ?

Lindevangen: ?

Arbejde Adler: ?

Kofoed: Lukket

Aktivitetscenter Sundholm: Lukket

Pakhuset: Lukket

Herberget Lindevang: Hus Forbi- og cigaretsalg: Lukket

Solvang Natherberg: Lukket

Kirkens Korshær

• Herberg Hillerødgade
• Natcafeen Stengade åben
• Kompasset (dag og nat – men med færre tilbud fx. ikke rådgivning)

WeShelter

Herbergerne Kollegiet Gl. Køge Landevej og Herberget RG60 fortsætter driften, men tager ikke imod donationer, besøg eller henvendelser fra andre end hjemløse der søger ophold.

Blå Kors

Alle blå kors botilbud til hjemløse og tilbud til misbrugere er åbne. Der lukkes ned for Blå kors væresteder og genbrugsbutikker mm er lukket!

Nødberedskab
Vi arbejder på at have ”kontaktpunkter” så brugerne har steder at gå hen, hvor de kan møde os, få udleveret mad og få bad/tøj.
Stederne vil være Istedgade 100, Fedtekælderen og Kompasset.
Vi arbejder på beredskabet i weekender om melder præcis hvad vi sætter i værk i starten af næste uge.

Grace

Fortsat aktiviteter i Grace. De dage vi ikke kan få nok frivillige åbner vi kun til nat ellers vil der være åbent til spisning hver dag kl. 20.00 samt overnatning til 08.00 næste morgen.

Røde Kors 

Røde Kors Omsorgscenter Eirsgaard og Kvindeherberget i Hvidovre er åbne

Hugs and food

Hugs & Food serverer stadig mad for 50 hjemløse mandag-fredag. Vi serverer det dog som take-away indtil videre. Jeg vil understrege, at vores målgruppe er de særligt sårbare, så hvis vi ikke skal fuldstændig overrendes og løbe tør for mad, så husk meget gerne på det når i henviser til os

Vendepunktet i Apostel kirken holder åbent. Vi er desværre fuldt booket pt. Ring ved behov INDEN i sender folk ud til os!

Projekt UDENFOR

Den Mobile Café stadig kører ud med mad på gaden til hjemløse gadesovere i København. Både frivillige og gadeplansmedarbejdere er blevet instrueret i at følge de gældende forholdsregler, for at undgå at Corona-virussen spreder sig. projekt UDENFOR følger statsministerens opfordring, og kontorpersonale arbejder derfor de næste to uger hjemmefra. De kan fortsat kontaktes på telefon og mail.

Lukket:
• Mariatjenesten
• Istedgade 100
• Fedtekælderen
• Hotel Jens Drejervej
• Paradiset og Suppekøkkenet i Lyngby
• Pakhuset er pt lukket, men vores jobtræningsprojekt for migranter med natherberg "Trin for Trin" er stadig åbent
Sjællandsgadebadet er lukket.

 

 

 

Øvrige Sjælland inkl. Lolland og Falster

Lolland

Kære alle,

I Kirkens Korshær har vi også været nødt til at ”lukke ned”. Det har været en svær beslutning, men vi er også nødt til at passe på vores gode medarbejdere og frivillige. Alle Kirkens Korshær genbrugsbutikker er derfor lukkede, foreløbig indtil 30. marts 2020.
Vi har også været nødt til at lukke vores sociale tilbud ned på Lolland og Falster. Der er desværre stadig mennesker, der sover udendørs. De kan ikke få mad, få ladet mobiltelefoner op eller få hjælp til at komme videre. 
Så vi har åben til Korshær ”To go” i Jernbanegade 43, st., 4800 Nykøbing F. om mandage, onsdage og fredage kl. 11-12.
Her udleveres madpakker, soveposer, tøj og hvad der ellers er muligt at udlevere.
I denne tid er især powerbanks en stor hjælp til de skovsovende mennesker. De udleveres opladt fra varmestuen og kan byttes til en opladet en af slagsen.

Hjælp en hjemløs med at få ladet telefonen op! Send 100 kr. på mobile pay 15881.

I må meget gerne give informationen videre til dem, som synes at have behov for det.

De bedste hilsner og pas på jer.
Personalet i Kirkens Korshærs varmestue i Nykøbing Falster
 

Slagelse

​Toften / Holbækvej 16 holder åbent som vanligt, dog vil det ikke være muligt at have besøgende/være på besøg. Vi kører med nedsat kraft på personale dækning, som i weekender

Nødovernatning: Ingen forandring ud over der ikke er bademulighed, da vi inddæmmer smittefare ved ikke at kunne komme i hovedhuset

Er der specielle steder hjemløse skal henvende sig ved sygdom/symptomer på virus? VI HOLDER SÅVEL Toftens telefon (døgnbemanding åben) samt Det opsøgende teams akut telefon åben for henvendelser, hvor vi vil guide de der skulle henvende sig

Karantæne ved smitte? De der bor på Toften vil der vurderes på tilstand og muligheder for at opretholde karantæne – logistisk er det endnu ikke helt afklaret hvor evt. smittede eller karantæneramte fysisk kan være – det må vi vende tilbage med når vi ved mere (vi arbejder på højtryk)

Ændringer hos gadeplansmedarbejdere,sundhedstilbud/gadesygeplejersker/andet? Har kun akut beredskab – alle medarbejdere er på telefon

Alle fælles arrangementer er aflyst. Kørsel foregår kun akut eller livstruende, det samme med støtte til offentlige instanser (hvis ikke de er lukkede) – der laves individuelle og skæve løsninger for at tilgodese borgere i eget hjem i det omfang det er muligt over telefon, virtuelt og for de der ikke kan undvære besøg eller støtte til særlige opgaver forsøger vi at finde en løsning sammen med. 

Kirkens Korshærs varmestuer lukker ned men udleverer mad dagligt en time i Slagelse og en time 2 dage om ugen i Korsør – det står på deres hjemmeside hvornår.

Jylland

Aarhus

Fra mandag d. 16/3 er Værestedets åbningstider 12-20 i hverdagene og som vanligt 13-21 i weekenden og helligdage. Mad som vanligt kl. 12 og kl. 18

Kirkens Korshærs tilbud i Aarhus holder åben som sædvanligt, både i Naapiffik, Ungeherberget, Stofindtagelsen og på Nørre Allé.

Aalborg
Blå Kors Hjerterummet holder lukket 16 til 29 marts.

Frelsens Hær Møllepladscentret har morgenmads udlevering i form af madpakke og kaffe ved døren 07:30 til 11:30 mandag til fredag.

Kirkens Korshærs Varmestue i Nørresundby er lukket indtil videre.

Esbjerg

Esbjerg Kommune i dag indrettet to ekstra lejligheder som nødherberg i Ribegade i Esbjerg, så der er plads til at yde omsorg og behandle op til fire hjemløse, der får konstateret smitte. Kontakt Forsorgshjemmet Hvis en hjemløs får konstateret smitte og har brug for et sted at bo, mens vedkommende er syg, skal de kontakte Forsorgshjemmet.

Esbjerg Forsorgshjem Exnersgade 47 A, 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 21 12

Uddeling af mad i Exnersgade: Kirkens Korshær uddeler mad til hjemløse på trods af, at varmestuen i Exnergade i Esbjerg er lukket lige nu.

Haderslev 

De sociale væresteder lukkes. Dette gældende fra fredag eftermiddag og frem til og med fredag den 3. april.

Særligt udsatte borgere vil bliver kontaktet af medarbejdere og der er mulighed for at træffe medarbejdere på telefon.

På unge-tilbuddet Sporet er de unge orienteret og de frivillige er i kontakt med de unge.

Rusmiddelcenter: Gældende frem til og med fredag den 27. marts har rusmiddelcentret lukket for al personalemæssig behandling fx gruppeforløb og individuelle samtaler. Der vil dagligt (i hverdagene) være medicinudlevering mellem kl. 08.00 og 11.00. 

Hjørring
Den Blå Café er lukket
Herberg Nord melder om fuldt hus

Fyn

Odense 

Nødherberg for smittede, Falen 40, 5000 Odense C

Kirkens Korshær Odense

Kirkens Korshær Odense https://www.facebook.com/Kirkens-Korshær-Odense-140658902624020/

Corona virus lammer desværre også meget af det sociale arbejde vi laver for udsatte mennesker i Odense.

Dagvarmestuerne i Bolbro, Nørregade og Østergade er lukket indtil myndighederne giver andre anbefalinger.

Natvarmestuen vil være åben, men opfordrer alle til at finde andre muligheder, så der ikke samles flere end det er forsvarligt.

Sundheds- og stofindtagelsesrummet i Østergade vil være åben i hverdagene fra 8 til 14, og her kan der også byttes "værktøj". Herberget i Benediktsgade har åbent som normalt.
Alle genbrugsbutikker i Kirkens Korshær er også lukket.
Vi håber, at de massive forholdsregler vil virke, så færrest muligt bliver smittet. 
Vi er i tæt dialog med forskellige myndigheder, og vil løbende være opmærksomme på, hvordan vi kan hjælpe de mennesker, som bliver ramt af den alvorlige situation vi står i.

Svendborg

Forsorgscenter Sydfyn forstsætter uændret. SKP ordninger/opsøgende funktioner samt udsattesygeplejersker foregår telefonisk.

Behandlingscenter Svendborg alkoholbehandlingen aflyser aftaler, men den sundhedsfaglige funktions opretholdes. Voksenafdelingen har åbent for medicinudlevering i tidsrummet 8-12

 

 

Kære alle

Alkoholbehandlingen er delvist lukket i denne tid for at begrænse Covid-19 eller Corona virus.

# Vi sidder fortsat klar med rådgivning over telefonen dagligt mellem kl 09 og 13.

# Der henvises til et nyt telefon nummer i denne periode: 30107084.

# Vores afrusningsfunktion kører fortsat på tirsdage mellem kl 09 og 10, hvor der kan konsulteres læge samt sygeplejerske og man kan møde op uden tidsbestilling.

Ring endelig, hvis du har spørgsmål eller har brug for en samtale!