Du er her

SMIIIIIIIIL - Tænder til hjemløse

tir, 12-11-2019, 11:54
Ask Svejstrup
Sekretariatsleder i SAND - De hjemløses landsorganisation

TANDLØS HJÆLP TIL TANDLØSE HJEMLØSE

Et hårdt liv giver ofte ødelagte tænder, og ødelagte tænder går ud over livskvaliteten. Men der er muligheder for at få hjælp. Faktisk har kommunerne rig mulighed for at give hjemløse smilet tilbage. 

Af Ask Svejstrup, sekretariatsleder i SAND 

Der er ikke meget at komme efter for en hjemløs i det finanslovsudspil, politikerne forhandler om. Der er heller ikke nogen partier, der for alvor presser på for at få skovlen under hjemløshed. Ret sørgeligt, når man nu har en grundlæggende tro på, at hvis man bare viser der menneskelige omkostninger, der er ved at være hjemløs, er der en håndfuld politikere, der synes det samme og kan overbevise et flertal af Folketinget om at det grundlæggende er forkert at producere flere og flere fattige, flere og flere hjemløse. Men nej.

Udspillet er et godt eksempel på det herskende menneskesyn i Danmark. Kvinder, børn og de allersvageste skal have hjælp, men hjælpen skal målrettes netop disse grupper og den skal gives i en form, der opdrager og disciplinerer. Man vil f.eks. give et fritidspas til udsatte børn og unge, så de kan deltage i fritidsaktiviteter. Man vil også permanentgøre støtten til jule- og sommerferiehjælp for udsatte familier.

Det lyder jo egentlig meget godt. Jeg er også sikker på at det vil glæde rigtig mange. Alternativet, hvor man giver disse familier en hæderlig kontanthjælp eller fjerner kontanthjælpsloftet, er et reelt alternativ, der faktisk kunne give en generel øget livskvalitet og selvværd til selvsamme gruppe. Samtidig kan det være med til at mindske uligheden. Det ønsker man imidlertid ikke. Fattigdommen er kommet for at blive. Den skal mærkes, for den er selvforskyldt og uligheden skal være større. Det giver nu engang et dynamisk samfund, er begrundelsen. Og værre er det jo heller ikke – siger de kloge på borgen.

Vi må tørre øjnene og tage glade på ferie. Det bliver jo helt som i gamle dage, hvor tusindvis af underernærede bleglemmede børn fra byernes 3. – og 4. baggård kom en tur på landet hen over sommeren. Frisk luft, solskin og komælk lige fra patten skulle bringe rødmen i kinderne og sulet tilbage på kroppen. Og når julen kommer, er der jo en julegave fra Formynderiet. Ren Morten Koch. Glemt er den daglige fattigdom og de afsavn det medfører. Skam over den, der kritiserer gaveregnens utilsigtede udskamning.

Tandløst...

Der er faktisk også noget til de voksne i finanslovsforslaget. Der er tænder til hjemløse. Guderne skal vide, at der er rigtig mange, der har brug for hjælp til at få rettet op på årtiers misrøgt af tandsættet. Her er der ligefrem også politisk forståelse for, at man nok bør arbejde forebyggende, så det gøres gratis for unge at gå til tandlæge. Når skaden er sket, skal der rettes op på det.

Der er tilsyneladende flertal for at give 60 millioner om året til at de mest socialt udsatte kan få lavet tænder. Pengene går til kommunerne, som så skal bruge dem på at få hjemløse til tandlægen og til at betale for behandlingen. Umiddelbart burde SAND vel være glade for denne melding. Det er vi også. Der er nok at tage fat i.

Hvis man imidlertid dykker lidt ned i lovgivningen på området, vil man finde ud af at kommunerne i forvejen har alle muligheder for at betale tandlægeregningen. I dag er det sådan, at kommunerne er forpligtet til at opsøge og informere socialt udsatte borgere om muligheden for at tilskud til betaling for tandpleje.

Hvis forudsætningerne er der – dvs. hvis dit rådighedsbeløb er tilstrækkeligt lavt – kan kommunen betale hele din tandlægeregning. Det eneste den kommunale sagsbehandler skal gøre er at følge § 82 i Lov om aktiv socialpolitik, evt. supplere med principafgørelse 90-15, så er det faktisk kun økonomidirektøren der smiler lidt halvhjertet.

Hermed også sagt at det kan blive en dyr affære for kommunerne, hvis de begynder at leve op til lovens bogstav. Derfor er der heller ikke mange der gør det. 

Hermed også sagt at det kan blive en dyr affære for kommunerne, hvis de begynder at leve op til lovens bogstav. Derfor er der heller ikke mange der gør det. Frederiksberg kommune er en af de kommuner, der er begyndt at gøre det. En ansvarsfuld regering, kan nøjes med at hive i nogle helt andre håndtag for at få kommunerne til at gøre det arbejde, de er sat i verdenen for at gøre. De kan præcisere den kommunale forpligtelse og vedlægge en beskrivelse af hvordan man gør det på Frederiksberg. Det er næppe nok, for økonomidirektørerne er dem man stræber mest efter at give smil på læben. Sådan er den kommunale logik desværre blevet.

Hvilke håndfaste metoder der skal til for at understrege alvoren, bør man nok også tænke i. Når man har fundet de visse sten, kan man gå videre til andre områder, hvor kommunerne svigter hjemløse. Jeg nævner i flæng forsyningsforpligtelsen til en passende boligmasse, herunder boliger med lav husleje, forsyningsforpligtelsen til at levere tilstrækkeligt med § 107 og § 108 pladser, hvor du kan få mere hjælpe og støtte end du kan på de almindelige herberger for hjemløse, som der for øvrigt også er mangel på, til trods for at kommunerne også her er forpligtet til at levere.

Vi må konstatere at det er lykkedes KL at binde folketingspolitikerne en historie på ærmet. Det er på tide at Folketinget træder i karakter og formaner KL og kommunerne om de faktisk har ansvar for hjemløses ve og vel. Herunder boliger, herberger… og tænder.

Læs mere om tænder her:

https://www.information.dk/debat/2019/11/hjemloese-faar-hjaelp-tandlaegeregningen-krav-paa?utm_source=amb&utm_medium=email&utm_campaign=artikel

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/kommune-rykker-ud-paa-herberg-og-gader-og-foelger-socialt

https://www.a4nu.dk/artikel/sagsbehandler-anbefalede-gaeldsramt-et-kviklaan-nu-er-der-truffet-afgoerelse           

https://www.altinget.dk/artikel/ny-dom-fattige-har-krav-paa-at-faa-betalt-tandeftersyn

 

TANDLØS HJÆLP TIL TANDLØSE HJEMLØSE

Et hårdt liv giver ofte ødelagte tænder, og ødelagte tænder går ud over livskvaliteten. Men der er muligheder for at få hjælp. Faktisk har kommunerne rig mulighed for at give hjemløse smilet tilbage. 

Af Ask Svejstrup, sekretariatsleder i SAND 

Der er ikke meget at komme efter for en hjemløs i det finanslovsudspil, politikerne forhandler om. Der er heller ikke nogen partier, der for alvor presser på for at få skovlen under hjemløshed. Ret sørgeligt, når man nu har en grundlæggende tro på, at hvis man bare viser der menneskelige omkostninger, der er ved at være hjemløs, er der en håndfuld politikere, der synes det samme og kan overbevise et flertal af Folketinget om at det grundlæggende er forkert at producere flere og flere fattige, flere og flere hjemløse. Men nej.

Udspillet er et godt eksempel på det herskende menneskesyn i Danmark. Kvinder, børn og de allersvageste skal have hjælp, men hjælpen skal målrettes netop disse grupper og den skal gives i en form, der opdrager og disciplinerer. Man vil f.eks. give et fritidspas til udsatte børn og unge, så de kan deltage i fritidsaktiviteter. Man vil også permanentgøre støtten til jule- og sommerferiehjælp for udsatte familier.

Det lyder jo egentlig meget godt. Jeg er også sikker på at det vil glæde rigtig mange. Alternativet, hvor man giver disse familier en hæderlig kontanthjælp eller fjerner kontanthjælpsloftet, er et reelt alternativ, der faktisk kunne give en generel øget livskvalitet og selvværd til selvsamme gruppe. Samtidig kan det være med til at mindske uligheden. Det ønsker man imidlertid ikke. Fattigdommen er kommet for at blive. Den skal mærkes, for den er selvforskyldt og uligheden skal være større. Det giver nu engang et dynamisk samfund, er begrundelsen. Og værre er det jo heller ikke – siger de kloge på borgen.

Vi må tørre øjnene og tage glade på ferie. Det bliver jo helt som i gamle dage, hvor tusindvis af underernærede bleglemmede børn fra byernes 3. – og 4. baggård kom en tur på landet hen over sommeren. Frisk luft, solskin og komælk lige fra patten skulle bringe rødmen i kinderne og sulet tilbage på kroppen. Og når julen kommer, er der jo en julegave fra Formynderiet. Ren Morten Koch. Glemt er den daglige fattigdom og de afsavn det medfører. Skam over den, der kritiserer gaveregnens utilsigtede udskamning.

Tandløst...

Der er faktisk også noget til de voksne i finanslovsforslaget. Der er tænder til hjemløse. Guderne skal vide, at der er rigtig mange, der har brug for hjælp til at få rettet op på årtiers misrøgt af tandsættet. Her er der ligefrem også politisk forståelse for, at man nok bør arbejde forebyggende, så det gøres gratis for unge at gå til tandlæge. Når skaden er sket, skal der rettes op på det.

Der er tilsyneladende flertal for at give 60 millioner om året til at de mest socialt udsatte kan få lavet tænder. Pengene går til kommunerne, som så skal bruge dem på at få hjemløse til tandlægen og til at betale for behandlingen. Umiddelbart burde SAND vel være glade for denne melding. Det er vi også. Der er nok at tage fat i.

Hvis man imidlertid dykker lidt ned i lovgivningen på området, vil man finde ud af at kommunerne i forvejen har alle muligheder for at betale tandlægeregningen. I dag er det sådan, at kommunerne er forpligtet til at opsøge og informere socialt udsatte borgere om muligheden for at tilskud til betaling for tandpleje.

Hvis forudsætningerne er der – dvs. hvis dit rådighedsbeløb er tilstrækkeligt lavt – kan kommunen betale hele din tandlægeregning. Det eneste den kommunale sagsbehandler skal gøre er at følge § 82 i Lov om aktiv socialpolitik, evt. supplere med principafgørelse 90-15, så er det faktisk kun økonomidirektøren der smiler lidt halvhjertet.

Hermed også sagt at det kan blive en dyr affære for kommunerne, hvis de begynder at leve op til lovens bogstav. Derfor er der heller ikke mange der gør det. 

Hermed også sagt at det kan blive en dyr affære for kommunerne, hvis de begynder at leve op til lovens bogstav. Derfor er der heller ikke mange der gør det. Frederiksberg kommune er en af de kommuner, der er begyndt at gøre det. En ansvarsfuld regering, kan nøjes med at hive i nogle helt andre håndtag for at få kommunerne til at gøre det arbejde, de er sat i verdenen for at gøre. De kan præcisere den kommunale forpligtelse og vedlægge en beskrivelse af hvordan man gør det på Frederiksberg. Det er næppe nok, for økonomidirektørerne er dem man stræber mest efter at give smil på læben. Sådan er den kommunale logik desværre blevet.

Hvilke håndfaste metoder der skal til for at understrege alvoren, bør man nok også tænke i. Når man har fundet de visse sten, kan man gå videre til andre områder, hvor kommunerne svigter hjemløse. Jeg nævner i flæng forsyningsforpligtelsen til en passende boligmasse, herunder boliger med lav husleje, forsyningsforpligtelsen til at levere tilstrækkeligt med § 107 og § 108 pladser, hvor du kan få mere hjælpe og støtte end du kan på de almindelige herberger for hjemløse, som der for øvrigt også er mangel på, til trods for at kommunerne også her er forpligtet til at levere.

Vi må konstatere at det er lykkedes KL at binde folketingspolitikerne en historie på ærmet. Det er på tide at Folketinget træder i karakter og formaner KL og kommunerne om de faktisk har ansvar for hjemløses ve og vel. Herunder boliger, herberger… og tænder.

Læs mere om tænder her:

https://www.information.dk/debat/2019/11/hjemloese-faar-hjaelp-tandlaegeregningen-krav-paa?utm_source=amb&utm_medium=email&utm_campaign=artikel

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/kommune-rykker-ud-paa-herberg-og-gader-og-foelger-socialt

https://www.a4nu.dk/artikel/sagsbehandler-anbefalede-gaeldsramt-et-kviklaan-nu-er-der-truffet-afgoerelse           

https://www.altinget.dk/artikel/ny-dom-fattige-har-krav-paa-at-faa-betalt-tandeftersyn