Du er her

Smidt uretmæssigt ud fra en boform?

man, 26-02-2018, 11:20
Sofie Bay-Petersen
Informationsmedarbejder, SAND
Nu kan du klage!

Pr. 1.1.2018 er det igen blevet muligt at klage over udskrivninger fra en boform. Det har længe været et stort ønske i SAND at hjemløse fik mulighed at få Ankestyrelsen til at vurdere om en udsmidning lå indenfor eller udenfor lovens rammer. Vi kan således også takke os selv for at hjemløse nu får denne mulighed. Det var nemlig SAND, der for flere år siden foreslog daværende socialminister Karen Ellemann at det burde være en selvfølge at man kan klage over afgørelser om udsmidninger. Nu har hjemløse heldigvis også fået den grundlæggende rettighed.

Hvad kan man klage over og hvordan gør man det?

Du kan klage over en udskrivning (udsmidning) og du kan klage over ikke at blive indskrevet. Typisk er det ud når man bliver smidt ud, at lysten til at klage kommer til en. Hvis du synes begrundelsen for hvorfor du skal smides ud er lige lovlig fantasifuld, forkert eller urimelig, vil jeg opfordre dig til at klage.

For at du kan klage skal du vide hvad du skal klage over. Du har ret til at få en begrundelse for afgørelsen om din udsmidning og du har ret til at få begrundelsen på skrift.

Der er ikke nogen ”form” krav til din klage. Du kan klage mundtligt eller skriftligt over afgørelsen og du behøver heller ikke komme med bemærkninger til din klage.

Selvom du klager over at blive smidt ud, står afgørelsen ved magt. Du skal forlade boformen. Du kan dog anmode om at klagen får opsættende virkning, dvs. du kan blive boende mens klagen behandles. Det er Ankestyrelsen der afgør om klagen kan få opsættende virkning.

Desværre er der lang sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen. Forvent ikke at få svar på klagen før et halvt år efter du har klaget. Først skal boformen selv vurdere om de på baggrund af din klage vil ændre afgørelsen, dvs. lade dig blive boende hvis det er en udsmidningssag.  Hvis de fastholder deres afgørelse - altså udsmidningen - skal de sende klagen med afgørelse til videre Ankestyrelsen. Herefter går Ankestyrelsen i gang med at behandle sagen.

På vores seneste Fælles SAND møde d. 19.12.17 havde vi inviteret Birgitte Mohsen fra Ankestyrelsen til at komme og fortælle os om hvordan man klager og hvordan sagen bliver behandlet. Hvis de bare behandler sagerne halvt så seriøst som hun gav udtryk for, kan jeg love jer for at de går grundigt til værks.

Hun nævnte f.eks. at de ser på om der er givet en konkret begrundelse for afgørelsen. Det er ikke nok at sige at du bliver smidt ud fordi der er ”samarbejdsvanskeligheder”. De påståede samarbejdsvanskeligheder skal beskrives og de skal gøre opmærksom på hvad de har gjort for at løse samarbejdsproblemerne. De vil også se på om det er en reel og saglig begrundelse, der henviser til de regler der er på området.

Selvom det tager så lang tid at få behandlet en klagesag at man er et helt andet sted i sit liv, hvor man ikke nødvendigvis ønsker at bo når man får et svar, så er det vigtigt at man klager. Kun ved at få Ankestyrelsens vurdering kan vi finde ud af, hvor grænserne for hvad en boform må smide ud for og hvad de ikke må smide folk ud for.

Relevante links

https://ast.dk/ 

Specialkonsulent Birgitte Mohrsen holdt oplæg om klageadgangen på vores Fælles SAND møde d. 19.12.17 – se hendes oplæg her:

Pr. 1.1.2018 er det igen blevet muligt at klage over udskrivninger fra en boform. Det har længe været et stort ønske i SAND at hjemløse fik mulighed at få Ankestyrelsen til at vurdere om en udsmidning lå indenfor eller udenfor lovens rammer. Vi kan således også takke os selv for at hjemløse nu får denne mulighed. Det var nemlig SAND, der for flere år siden foreslog daværende socialminister Karen Ellemann at det burde være en selvfølge at man kan klage over afgørelser om udsmidninger. Nu har hjemløse heldigvis også fået den grundlæggende rettighed.

Hvad kan man klage over og hvordan gør man det?

Du kan klage over en udskrivning (udsmidning) og du kan klage over ikke at blive indskrevet. Typisk er det ud når man bliver smidt ud, at lysten til at klage kommer til en. Hvis du synes begrundelsen for hvorfor du skal smides ud er lige lovlig fantasifuld, forkert eller urimelig, vil jeg opfordre dig til at klage.

For at du kan klage skal du vide hvad du skal klage over. Du har ret til at få en begrundelse for afgørelsen om din udsmidning og du har ret til at få begrundelsen på skrift.

Der er ikke nogen ”form” krav til din klage. Du kan klage mundtligt eller skriftligt over afgørelsen og du behøver heller ikke komme med bemærkninger til din klage.

Selvom du klager over at blive smidt ud, står afgørelsen ved magt. Du skal forlade boformen. Du kan dog anmode om at klagen får opsættende virkning, dvs. du kan blive boende mens klagen behandles. Det er Ankestyrelsen der afgør om klagen kan få opsættende virkning.

Desværre er der lang sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen. Forvent ikke at få svar på klagen før et halvt år efter du har klaget. Først skal boformen selv vurdere om de på baggrund af din klage vil ændre afgørelsen, dvs. lade dig blive boende hvis det er en udsmidningssag.  Hvis de fastholder deres afgørelse - altså udsmidningen - skal de sende klagen med afgørelse til videre Ankestyrelsen. Herefter går Ankestyrelsen i gang med at behandle sagen.

På vores seneste Fælles SAND møde d. 19.12.17 havde vi inviteret Birgitte Mohsen fra Ankestyrelsen til at komme og fortælle os om hvordan man klager og hvordan sagen bliver behandlet. Hvis de bare behandler sagerne halvt så seriøst som hun gav udtryk for, kan jeg love jer for at de går grundigt til værks.

Hun nævnte f.eks. at de ser på om der er givet en konkret begrundelse for afgørelsen. Det er ikke nok at sige at du bliver smidt ud fordi der er ”samarbejdsvanskeligheder”. De påståede samarbejdsvanskeligheder skal beskrives og de skal gøre opmærksom på hvad de har gjort for at løse samarbejdsproblemerne. De vil også se på om det er en reel og saglig begrundelse, der henviser til de regler der er på området.

Selvom det tager så lang tid at få behandlet en klagesag at man er et helt andet sted i sit liv, hvor man ikke nødvendigvis ønsker at bo når man får et svar, så er det vigtigt at man klager. Kun ved at få Ankestyrelsens vurdering kan vi finde ud af, hvor grænserne for hvad en boform må smide ud for og hvad de ikke må smide folk ud for.

Relevante links

https://ast.dk/ 

Specialkonsulent Birgitte Mohrsen holdt oplæg om klageadgangen på vores Fælles SAND møde d. 19.12.17 – se hendes oplæg her: