Du er her

Skal boformer bare være ren opbevaring?

ons, 02-12-2020, 12:41
Ask Svejstrup
Sekretariatsleder i SAND - De hjemløses landsorganisation
Debatindlæg

Slut med beskyttet beskæftigelse, dusørarbjede og sygeafdelinger på boformer? Slut med hjælp der ikke er visiteret specifikt?
Det er noget af indholdet i et lovforslag fra Socialministeriet. 

Det her længe været en torn i øjet på kommunerne, at hjemløse selv har kunnet henvende sig til en § 110 boform for at blive indskrevet.  Derfor har de kæmpet for at få fjernet selvmøderprincippet og overtage kompetencen til at bestemme hvem der skal optages på en boform og hvem der ikke skal, og endvidere hvornår den hjemløse skal udskrives igen. Det er ikke lykkedes kommunerne at trumfe ønsket igennem, men presset på at få indflydelse på boformerne har virket.
Socialministeriet har sendt et lovforslag i høring, hvor det præciseres at kommunerne har ansvaret for at hjælpe borgeren. Samtidig lægges der op til at boformen tømmes for fagligt indhold. Der lægges op til at boformerne bliver opbevaringsanstalter, hvor hjemkommunen så kan visitere borgerne til relevante ydelser, hvis de ellers har tid og lyst til at gøre det. Det har de indtil nu ikke haft for vane at gøre, så hvorfor skulle de starte nu, kan man med rette spørge om? Svaret lader vi svæve i vinden sammen med min frygt.

I forslaget lægges der op til at:

 • Det ikke længere er tilladt at have beskyttet beskæftigelse på § 110 boform
 • Der må ikke være sygeafdelinger på en § 110 boform
 • Der skal kun ydes den mest akutte omsorg og støtte. Resten skal hjemkommunen visitere borgeren til.
 • Boformerne må kun give den mest nødvendige efterforsorg og de må ikke bruge de bostøttemetoder Housing First tilgangen har givet os.

I forvejen er kommunale besparelse gået hårdt ud over boformerne de sidste 10 år. Aktiviteter, der kunne få hverdagen til at give mening og jage tanker om beruselse væk, er mange steder allerede barberet væk. Nu skal der skæres endnu dybere og rollefordelingen mellem boform og kommune gøres fuldstændig klar. Og boformerne bliver her de store tabere.

Har du en mening om hvad en boform bør kunne og hvordan den bør samarbejde med kommunen, så vær med i diskussion to fredage i træk her i SAND.
Det er vigtigt at få alle erfaringer på bordet!

 • Hvilken betydning har det fx med beskæftigelse på boformen?
 • Hvad med sygeafdelinger?
 • Hvad vil det betyde hvis boformen ikke længere må tilbyde dusørarbejde?
 • Bostøtte?

Læs lovforslaget her: 

Læs SANDs juridiske vurdering her:

Se en oversigt over fordele og ulemper her:

Læs det foreløbige høringssvar her:

 
Deltag i høringerne/diskussionerne på Zoom her
4/12 kl. 13 – 14.30: 

https://us02web.zoom.us/j/82136027799?pwd=dnlOMGZSRnl1dTVaTE04SEZjRG12QT09
Meeting ID: 821 3602 7799
Passcode: 174866

11/12 kl. 13 – 14.30:
https://us02web.zoom.us/j/87815331854?pwd=bGFqUWtObG90LythSVBUMHhiREp1UT09
Meeting ID: 878 1533 1854
Passcode: 045646

 

 

 

Slut med beskyttet beskæftigelse, dusørarbjede og sygeafdelinger på boformer? Slut med hjælp der ikke er visiteret specifikt?
Det er noget af indholdet i et lovforslag fra Socialministeriet. 

Det her længe været en torn i øjet på kommunerne, at hjemløse selv har kunnet henvende sig til en § 110 boform for at blive indskrevet.  Derfor har de kæmpet for at få fjernet selvmøderprincippet og overtage kompetencen til at bestemme hvem der skal optages på en boform og hvem der ikke skal, og endvidere hvornår den hjemløse skal udskrives igen. Det er ikke lykkedes kommunerne at trumfe ønsket igennem, men presset på at få indflydelse på boformerne har virket.
Socialministeriet har sendt et lovforslag i høring, hvor det præciseres at kommunerne har ansvaret for at hjælpe borgeren. Samtidig lægges der op til at boformen tømmes for fagligt indhold. Der lægges op til at boformerne bliver opbevaringsanstalter, hvor hjemkommunen så kan visitere borgerne til relevante ydelser, hvis de ellers har tid og lyst til at gøre det. Det har de indtil nu ikke haft for vane at gøre, så hvorfor skulle de starte nu, kan man med rette spørge om? Svaret lader vi svæve i vinden sammen med min frygt.

I forslaget lægges der op til at:

 • Det ikke længere er tilladt at have beskyttet beskæftigelse på § 110 boform
 • Der må ikke være sygeafdelinger på en § 110 boform
 • Der skal kun ydes den mest akutte omsorg og støtte. Resten skal hjemkommunen visitere borgeren til.
 • Boformerne må kun give den mest nødvendige efterforsorg og de må ikke bruge de bostøttemetoder Housing First tilgangen har givet os.

I forvejen er kommunale besparelse gået hårdt ud over boformerne de sidste 10 år. Aktiviteter, der kunne få hverdagen til at give mening og jage tanker om beruselse væk, er mange steder allerede barberet væk. Nu skal der skæres endnu dybere og rollefordelingen mellem boform og kommune gøres fuldstændig klar. Og boformerne bliver her de store tabere.

Har du en mening om hvad en boform bør kunne og hvordan den bør samarbejde med kommunen, så vær med i diskussion to fredage i træk her i SAND.
Det er vigtigt at få alle erfaringer på bordet!

 • Hvilken betydning har det fx med beskæftigelse på boformen?
 • Hvad med sygeafdelinger?
 • Hvad vil det betyde hvis boformen ikke længere må tilbyde dusørarbejde?
 • Bostøtte?

Læs lovforslaget her: 

Læs SANDs juridiske vurdering her:

Se en oversigt over fordele og ulemper her:

Læs det foreløbige høringssvar her:

 
Deltag i høringerne/diskussionerne på Zoom her
4/12 kl. 13 – 14.30: 

https://us02web.zoom.us/j/82136027799?pwd=dnlOMGZSRnl1dTVaTE04SEZjRG12QT09
Meeting ID: 821 3602 7799
Passcode: 174866

11/12 kl. 13 – 14.30:
https://us02web.zoom.us/j/87815331854?pwd=bGFqUWtObG90LythSVBUMHhiREp1UT09
Meeting ID: 878 1533 1854
Passcode: 045646