Du er her

Københavns Kommune bryder loven i sager om integrationsydelse

tir, 18-08-2020, 11:03
Ask Svejstrup
Sekretariatsleder i SAND - De hjemløses landsorganisation

Det ligner automatik når Københavns kommune sætter udsatte borgere på integrationsydelse, når de søger kontanthjælp. Og det er simpelthen ikke godt nok. 

Retten til at få kontanthjælp kræver, at man har opholdt sig i Danmark i 9 ud af de sidste 10 år. Dette opholdskrav har kommunerne – i særdeleshed Københavns Kommune – bedt borgere om at lægge dokumentation for. Og det har de gjort på en måde, som ikke har været i overensstemmelse med Ombudsmandens forståelse af, hvordan det skal gøres.

Sagens kerne er, at hverken kommune eller Ankestyrelsen kan lægge sig fast på bestemte typer af dokumentation for at man har opholdt sig i landet.
Konsekvenserne af, at en kommune som udgangspunkt forlanger en bestemt type dokumentation og underkender andre, er at man gør det meget svært at bevise, at man lever op til opholdskravet, og at man i stedet for kontanthjælp, kun kan få den væsentlig lavere integrationsydelse (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse).

”Som hjemløs kan det i sagens natur være svært at dokumentere, at man har været i Danmark. Derfor er det vigtigt, at hjemløse ikke på forhånd afskæres fra at fremlægge den dokumentation, som de i deres livssituation nu engang kan fremskaffe”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.
https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2018-31/

SAND – De hjemløses landsorganisation har klaget over denne misforståede kommunale praksis. Dels ved at bistå borgere i klagesager, dels til Københavns Kommunes beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard. Det virker som om Københavns Kommune sætter alle udsatte borgere på integrationsydelse, når de søger om kontanthjælp. Den praksis er selvfølgelig ulovlig. Men når man selv kan definere, hvor stor en del af bevisbyrden en borger skal løfte og selv kan bestemme hvilken form for dokumentation, der ”tæller”, er det en smal sag at kanøfle en borger.
Beskæftigelsesborgmesterens svar på vores klage var:

”Vi arbejder løbende på at sikre, at alle muligheder for at indhente dokumentation er udtømt, således at der kan træffes afgørelse på et oplyst grundlag. Dette gælder naturligvis også i forhold til hjemløse borgere, for hvem det kan være vanskeligt at indhente den nødvendige dokumentation.”
Cecilia Lonning-Skovgaard, juni 2019.

Om det er borgmesteren, der har belært administrationen om hvordan loven skal fortolkes (Lex Støjberg) eller om det er administrationen, der selv har fundet på at ophøje sig til dommer, skal jeg lade være usagt. Men fedt, at Ankestyrelsen, efter pres fra Ombudsmanden, nu åbner op for en ny og  - for hjemløse - mere rimelig fortolkning af lovgivningen. Jeg har i hvert fald hænderne over hovedet over den sejr.

SAND forventer at Københavns Kommune gennemgår alle sager om integrationsydelse og får rettet op på denne mistolkning af loven, i de sager hvor folk retsmæssigt skulle have haft kontanthjælp. Naturligvis med tilbagevirkende kraft.

Konsekvenserne af, at en kommune som udgangspunkt forlanger en bestemt type dokumentation og underkender andre, er at man gør det meget svært at bevise, at man lever op til opholdskravet, og at man i stedet for kontanthjælp, kun kan få den væsentlig lavere integrationsydelse (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse).

Til sidst efterlyser vi en jurist til SAND, så vi kan løfte flere sager af denne slags. Vi har forlænget ansøgningsfristen for vores stilling som jurist til d. 20.8. http://sandudvalg.dk/nyheder/sand-s%C3%B8ger-en-jurist

 

Det ligner automatik når Københavns kommune sætter udsatte borgere på integrationsydelse, når de søger kontanthjælp. Og det er simpelthen ikke godt nok. 

Retten til at få kontanthjælp kræver, at man har opholdt sig i Danmark i 9 ud af de sidste 10 år. Dette opholdskrav har kommunerne – i særdeleshed Københavns Kommune – bedt borgere om at lægge dokumentation for. Og det har de gjort på en måde, som ikke har været i overensstemmelse med Ombudsmandens forståelse af, hvordan det skal gøres.

Sagens kerne er, at hverken kommune eller Ankestyrelsen kan lægge sig fast på bestemte typer af dokumentation for at man har opholdt sig i landet.
Konsekvenserne af, at en kommune som udgangspunkt forlanger en bestemt type dokumentation og underkender andre, er at man gør det meget svært at bevise, at man lever op til opholdskravet, og at man i stedet for kontanthjælp, kun kan få den væsentlig lavere integrationsydelse (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse).

”Som hjemløs kan det i sagens natur være svært at dokumentere, at man har været i Danmark. Derfor er det vigtigt, at hjemløse ikke på forhånd afskæres fra at fremlægge den dokumentation, som de i deres livssituation nu engang kan fremskaffe”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.
https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2018-31/

SAND – De hjemløses landsorganisation har klaget over denne misforståede kommunale praksis. Dels ved at bistå borgere i klagesager, dels til Københavns Kommunes beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard. Det virker som om Københavns Kommune sætter alle udsatte borgere på integrationsydelse, når de søger om kontanthjælp. Den praksis er selvfølgelig ulovlig. Men når man selv kan definere, hvor stor en del af bevisbyrden en borger skal løfte og selv kan bestemme hvilken form for dokumentation, der ”tæller”, er det en smal sag at kanøfle en borger.
Beskæftigelsesborgmesterens svar på vores klage var:

”Vi arbejder løbende på at sikre, at alle muligheder for at indhente dokumentation er udtømt, således at der kan træffes afgørelse på et oplyst grundlag. Dette gælder naturligvis også i forhold til hjemløse borgere, for hvem det kan være vanskeligt at indhente den nødvendige dokumentation.”
Cecilia Lonning-Skovgaard, juni 2019.

Om det er borgmesteren, der har belært administrationen om hvordan loven skal fortolkes (Lex Støjberg) eller om det er administrationen, der selv har fundet på at ophøje sig til dommer, skal jeg lade være usagt. Men fedt, at Ankestyrelsen, efter pres fra Ombudsmanden, nu åbner op for en ny og  - for hjemløse - mere rimelig fortolkning af lovgivningen. Jeg har i hvert fald hænderne over hovedet over den sejr.

SAND forventer at Københavns Kommune gennemgår alle sager om integrationsydelse og får rettet op på denne mistolkning af loven, i de sager hvor folk retsmæssigt skulle have haft kontanthjælp. Naturligvis med tilbagevirkende kraft.

Konsekvenserne af, at en kommune som udgangspunkt forlanger en bestemt type dokumentation og underkender andre, er at man gør det meget svært at bevise, at man lever op til opholdskravet, og at man i stedet for kontanthjælp, kun kan få den væsentlig lavere integrationsydelse (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse).

Til sidst efterlyser vi en jurist til SAND, så vi kan løfte flere sager af denne slags. Vi har forlænget ansøgningsfristen for vores stilling som jurist til d. 20.8. http://sandudvalg.dk/nyheder/sand-s%C3%B8ger-en-jurist