Du er her

Hvorfor lukke tilbud til hjemløse, når vi mangler pladser?

man, 23-11-2020, 00:00
Ask Svejstrup
Sekretariatsleder i SAND - De hjemløses landsorganisation
Debatindlæg

Københavns Kommune vil lukke 36 herbergspladser på Sundholm (§110 pladser) næste år. Der er – heldigvis, kan man sige - et højere formål med galskaben, nemlig at udføre en tiltrængt renovering, som står på i et par år, men det er rendyrket galskab at skære i det samlede antal af herbergspladser i kommunen, når man faktisk burde gøre det modsatte.

Kommunen har netop slået sig op på at de laver 20 ekstra pladser her til vinter, for at ingen skal sove udenfor. De pladser er også langt billige at oprette end de ”rigtige” lovpligtige § 110 herbergspladser. De er nemlig gratis. Det er Socialstyrelsen der betaler via en pulje kommunen har fået midler fra.
Dem der i dag opholder sig på de pladser man vil lukke, er heller ikke målgruppen for natcafépladserne. Det er folk der sover på gaden, som man gerne vil have indenfor når det bliver koldt. Men det kan ende med at det er dem vi lige havde fået indenfor på en anstændig herbergplads med relevant støtte, er dem vi tilbyder en madras på et gulv uden tilhørende faglig støtte.

For nu kommunen vil lukke pladser, vil de løse pladsproblemet ved at ”købe” pladser i andre byer og ved at sende folk på natcafé, f.eks. de nødpladser de lige har oprettet på statens regning. Det er pladser hvor du kommer ind om aftenen og bliver smidt ud om morgenen. Der er ingen mulighed for at få omsorg og støtte til at få gjort noget ved dine problemer. Det handler kun om at det ikke ser godt ud at folk dør på gaden.

Det er pladser hvor du kommer ind om aftenen og bliver smidt ud om morgenen. Der er ingen mulighed for at få omsorg og støtte til at få gjort noget ved dine problemer. Det handler kun om at det ikke ser godt ud at folk dør på gaden.

Det er usmageligt at en kommune, der har forsyningsforpligtelsen ift. at sikre, at der er det tilstrækkeligt antal herbergspladser til hjemløse, løber fra deres ansvar og til dels tørrer regningen af på staten. Lige så usmageligt er det, at de giver de borgere, der rettelig burde genhuses i et døgntilbud med den relevante faglige støtte, et underlødigt tilbud. Og hvis de siger nej til tilbuddet, fordi det ikke synes det dækker deres behov, må de selv finde ud af hvad de gør. Ankestyrelsen, som ellers skal behandle klagesager over sådanne udsmidninger fra boformer, behandler ikke sagerne til trods for at de har fået til opgave at gøre det.
Så også på denne front er det fuldstændigt omkostningsfrit for kommunen at løbe fra deres ansvar.

Det mest tragiske i denne sag er at kommunen har diskuteret en genhusningsløsning. Socialforvaltningen anbefaler selv en genhusningsløsning for netop ikke at skulle lukke pladser og presse et i forvejen presset området. Som de skriver: ”Der er efterspørgsel på pladserne, og presset øges i vintermånederne.”

Socialforvaltningen er også helt med på at natcaféerne har en langt ringere service end herbergerne, men vurderer, ”at natcaféerne kan være en del af en midlertidig erstatning for de pladser, der lukkes ned og renoveres, hvis det ikke er muligt at finde en genhusningsløsning.” Socialborgmester Mya Nygaard har til hjemløsedagen d. 17. oktober sagt, at hun ikke ønsker at lukke herbergspladser. Men hun er åbenbart blevet nedstemt eller ændret holdning. For genhusning bliver der ikke tale om.

Socialborgmester Mya Nygaard har til hjemløsedagen d. 17. oktober sagt, at hun ikke ønsker at lukke herbergspladser. Men hun er åbenbart blevet nedstemt eller ændret holdning. For genhusning bliver der ikke tale om.

Der ikke megen forståelse for hjemløses livsførelse og de støttebehov de har i Borgerrepræsentationen. Der er heller ikke respekt for deres grundlæggende rettigheder hjemløse har. F.eks. retten til at få en plads på et herberg, hvor man kan være hele døgnet.

I Folketinget er der heller ikke meget hjælp at hente. Lovgivningen på området synes ellers meget klar: kommunerne skal sørge for at alle hjemløse kan komme inden døre ved at kommunerne laver tilstrækkelig med herbergspladser. Men selvom herbergerne i Hovedstadsområdet er fyldt til bristepunkter eller har haft overbelægning gennem længere tid, som vores herberg på Sundholm, er der ingen der insisterer på at loven overholdes. Socialministeriet forholder sig ligeledes tavse og giver tilmed tilskud til at kommunerne kan etablere underlødige tilbud og sige til hjemløse, at de jo bare kan sove sammen med 10 andre mennesker på en sovesal og håbe på at man har sine ejendele om morgenen og ikke har reddet sig mere end en mild gang Corona. 

Københavns Kommune vil lukke 36 herbergspladser på Sundholm (§110 pladser) næste år. Der er – heldigvis, kan man sige - et højere formål med galskaben, nemlig at udføre en tiltrængt renovering, som står på i et par år, men det er rendyrket galskab at skære i det samlede antal af herbergspladser i kommunen, når man faktisk burde gøre det modsatte.

Kommunen har netop slået sig op på at de laver 20 ekstra pladser her til vinter, for at ingen skal sove udenfor. De pladser er også langt billige at oprette end de ”rigtige” lovpligtige § 110 herbergspladser. De er nemlig gratis. Det er Socialstyrelsen der betaler via en pulje kommunen har fået midler fra.
Dem der i dag opholder sig på de pladser man vil lukke, er heller ikke målgruppen for natcafépladserne. Det er folk der sover på gaden, som man gerne vil have indenfor når det bliver koldt. Men det kan ende med at det er dem vi lige havde fået indenfor på en anstændig herbergplads med relevant støtte, er dem vi tilbyder en madras på et gulv uden tilhørende faglig støtte.

For nu kommunen vil lukke pladser, vil de løse pladsproblemet ved at ”købe” pladser i andre byer og ved at sende folk på natcafé, f.eks. de nødpladser de lige har oprettet på statens regning. Det er pladser hvor du kommer ind om aftenen og bliver smidt ud om morgenen. Der er ingen mulighed for at få omsorg og støtte til at få gjort noget ved dine problemer. Det handler kun om at det ikke ser godt ud at folk dør på gaden.

Det er pladser hvor du kommer ind om aftenen og bliver smidt ud om morgenen. Der er ingen mulighed for at få omsorg og støtte til at få gjort noget ved dine problemer. Det handler kun om at det ikke ser godt ud at folk dør på gaden.

Det er usmageligt at en kommune, der har forsyningsforpligtelsen ift. at sikre, at der er det tilstrækkeligt antal herbergspladser til hjemløse, løber fra deres ansvar og til dels tørrer regningen af på staten. Lige så usmageligt er det, at de giver de borgere, der rettelig burde genhuses i et døgntilbud med den relevante faglige støtte, et underlødigt tilbud. Og hvis de siger nej til tilbuddet, fordi det ikke synes det dækker deres behov, må de selv finde ud af hvad de gør. Ankestyrelsen, som ellers skal behandle klagesager over sådanne udsmidninger fra boformer, behandler ikke sagerne til trods for at de har fået til opgave at gøre det.
Så også på denne front er det fuldstændigt omkostningsfrit for kommunen at løbe fra deres ansvar.

Det mest tragiske i denne sag er at kommunen har diskuteret en genhusningsløsning. Socialforvaltningen anbefaler selv en genhusningsløsning for netop ikke at skulle lukke pladser og presse et i forvejen presset området. Som de skriver: ”Der er efterspørgsel på pladserne, og presset øges i vintermånederne.”

Socialforvaltningen er også helt med på at natcaféerne har en langt ringere service end herbergerne, men vurderer, ”at natcaféerne kan være en del af en midlertidig erstatning for de pladser, der lukkes ned og renoveres, hvis det ikke er muligt at finde en genhusningsløsning.” Socialborgmester Mya Nygaard har til hjemløsedagen d. 17. oktober sagt, at hun ikke ønsker at lukke herbergspladser. Men hun er åbenbart blevet nedstemt eller ændret holdning. For genhusning bliver der ikke tale om.

Socialborgmester Mya Nygaard har til hjemløsedagen d. 17. oktober sagt, at hun ikke ønsker at lukke herbergspladser. Men hun er åbenbart blevet nedstemt eller ændret holdning. For genhusning bliver der ikke tale om.

Der ikke megen forståelse for hjemløses livsførelse og de støttebehov de har i Borgerrepræsentationen. Der er heller ikke respekt for deres grundlæggende rettigheder hjemløse har. F.eks. retten til at få en plads på et herberg, hvor man kan være hele døgnet.

I Folketinget er der heller ikke meget hjælp at hente. Lovgivningen på området synes ellers meget klar: kommunerne skal sørge for at alle hjemløse kan komme inden døre ved at kommunerne laver tilstrækkelig med herbergspladser. Men selvom herbergerne i Hovedstadsområdet er fyldt til bristepunkter eller har haft overbelægning gennem længere tid, som vores herberg på Sundholm, er der ingen der insisterer på at loven overholdes. Socialministeriet forholder sig ligeledes tavse og giver tilmed tilskud til at kommunerne kan etablere underlødige tilbud og sige til hjemløse, at de jo bare kan sove sammen med 10 andre mennesker på en sovesal og håbe på at man har sine ejendele om morgenen og ikke har reddet sig mere end en mild gang Corona.