Du er her

Hvad koster et værdigt liv?

ons, 19-04-2017, 15:22
Sofie Bay-Petersen
Informationsmedarbejder, SAND
Socialt udsatte skal have brugerstyrede budgetter

I dag – onsdag d. 19.4. – skal Folketinget behandle et lovforslag, der skal give hjemløse og andre udsatte borgere, mulighed for at få op til 50.000 skattefrie kroner til at lægge et personligt budget for. Målet med at lave et personligt budget, er at borgeren skal have større indflydelse på hvilken hjælp kommunen skal bevilge og at bureaukratiet skal mindskes.

Det er rigtigt set, at der er for meget bureaukrati og for lidt brugerindflydelse i visitationsproceduren til forskellige ydelser. Vi hører f.eks. alt for ofte om en borger, der får tilbudt en lejlighed, men ikke kan få bevilliget et indskudslån eller etableringshjælp. Og det til trods for at der i mange år har været en såkaldt ’Housing first’ tilgang, der netop betoner vigtigheden af at hjemløse skal i egen bolig og gøre det til deres hjem.

Vi hører også eksempler på at hjemløse, hvis tænder er spist op af dårlig livsførelse ikke kan få en enkeltydelse til at udbedre skaderne. Og det til trods for at der har været flere forskellige ’puljer’, der var øremærket til netop at gøre noget ved dette problem, samt at det er kendt at ødelagte tænder kan være en barriere for fx at komme ind på arbejdsmarkedet.

Pointen er, at lovgivningen i mange år har givet kommunerne mulighed for at lave personlige budgetter for hjemløse. Ved at lave en § 141 handleplan, hvor den hjemløses ønsker og behov var beskrevet, og en prioritering af tandbehandling, misbrugsbehandling, bolig osv., var foretaget, kan man reelt afstikke en kurs, der koster mange gange 50.000 kr. Kommunerne benytter bare ikke denne mulighed netop fordi deres visitation tager hensyn til kommunens økonomi frem for borgernes velbefindende.

Nu kan statslige midler forhåbentlig give dem nogle gode erfaringer med at se hjemløse som mennesker der er værd at inddrage og investere i. Desværre er der kun afsat midler til 150 borgere – de udvalgte få. Jeg håber de kan revolutionere systemet og giver sagsbehandlerne frihed til at gøre deres arbejde som det er tænkt: i samarbejde med og til støtte for borgeren.  

Se også SANDs høringssvar til lovforslaget her

Læs mere om lovforslaget her

I dag – onsdag d. 19.4. – skal Folketinget behandle et lovforslag, der skal give hjemløse og andre udsatte borgere, mulighed for at få op til 50.000 skattefrie kroner til at lægge et personligt budget for. Målet med at lave et personligt budget, er at borgeren skal have større indflydelse på hvilken hjælp kommunen skal bevilge og at bureaukratiet skal mindskes.

Det er rigtigt set, at der er for meget bureaukrati og for lidt brugerindflydelse i visitationsproceduren til forskellige ydelser. Vi hører f.eks. alt for ofte om en borger, der får tilbudt en lejlighed, men ikke kan få bevilliget et indskudslån eller etableringshjælp. Og det til trods for at der i mange år har været en såkaldt ’Housing first’ tilgang, der netop betoner vigtigheden af at hjemløse skal i egen bolig og gøre det til deres hjem.

Vi hører også eksempler på at hjemløse, hvis tænder er spist op af dårlig livsførelse ikke kan få en enkeltydelse til at udbedre skaderne. Og det til trods for at der har været flere forskellige ’puljer’, der var øremærket til netop at gøre noget ved dette problem, samt at det er kendt at ødelagte tænder kan være en barriere for fx at komme ind på arbejdsmarkedet.

Pointen er, at lovgivningen i mange år har givet kommunerne mulighed for at lave personlige budgetter for hjemløse. Ved at lave en § 141 handleplan, hvor den hjemløses ønsker og behov var beskrevet, og en prioritering af tandbehandling, misbrugsbehandling, bolig osv., var foretaget, kan man reelt afstikke en kurs, der koster mange gange 50.000 kr. Kommunerne benytter bare ikke denne mulighed netop fordi deres visitation tager hensyn til kommunens økonomi frem for borgernes velbefindende.

Nu kan statslige midler forhåbentlig give dem nogle gode erfaringer med at se hjemløse som mennesker der er værd at inddrage og investere i. Desværre er der kun afsat midler til 150 borgere – de udvalgte få. Jeg håber de kan revolutionere systemet og giver sagsbehandlerne frihed til at gøre deres arbejde som det er tænkt: i samarbejde med og til støtte for borgeren.  

Se også SANDs høringssvar til lovforslaget her

Læs mere om lovforslaget her