Du er her

Hjemløse skal vaccineres mod Corona...

fre, 12-02-2021, 15:06
Sofie Bay-Petersen
Informationsmedarbejder, SAND
... men hvornår?

Siden slutningen af januar er der gået rygter om at nu skal hjemløse vaccineres mod Corona. Men rygter er jo rygter, og nogle gange er der ikke så meget hold i dem. I Region Hovedstaden er der imidlertid lagt en plan.

Rygter er rygter – og det har længe rygtedes i hjemløsemiljøet, at hjemløse skulle rykkes frem i vaccine-køen. Der har været set frem i mod det, hjemløse ved nemlig godt, at de har oddsene imod sig, hvis de bliver smittet. Det fysiske helbred er ikke i top, livsstilen halter også lidt og det med at isolere sig og passe på sig selv, kan også være svært.

Sundhedsstyrelsen har da også placeret hjemløsegruppen i gruppe 5 eller i gruppe 10. I gruppe 5 har man placeret ”Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.”. Dem i gruppe 10 har ”bare” øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb.

Hjemløshed er i denne forbindelse en “tilstand” der kvalificerer til at blive rykket frem i køen ligesom en sygdom. Region Hovedstaden har meldt klart ud. De har en plan for at vaccinere hjemløse og har tilsyneladende hørt efter hvad Region Hovedstadens udsatteråd har givet dem af input. De vil nemlig ikke udvælge folk ud fra deres sygejournal og lade den afgøre om du bliver indkaldt til vaccination, men kigge på overordnet livssituation – eller ‘tilstand’. Og det er klogt. Af flere årsager. 

For det første er det klogt at lave en plan.

For det andet er det klogt at Region Hovedstaden har valgt e-boks fra i denne sammenhæng, og vil alliere sig med tilbud til hjemløse og lade tilbuddene henvise folk til vaccination. Det betyder også, at man gør en indsats for, at alle dem der færdes i et givent hjemløsemiljø, bliver vaccineret.

For det tredje er der mange stofbrugere i hjemløsemiljøet. Vi har allerede set at de ikke kan overholde kravet om at overholde isolationskravet. Abstinenserne trækker dem ud og ind på stofscenen. Det er da også Mændenes hjem og stofscenen på Vesterbro i København og Sundholm på Amager, som bliver omdrejningspunktet for vaccinationsplanen for hjemløse i Region Hovedstaden – hvis udrulningen af planen bliver som Region Hovedstaden har meldt ud.
For det fjerde er der en del hjemløse der drøner rundt med en udiagnosticeret sygdom, der gør at de tilhører gruppen. Dem fanger man ikke, hvis man kun lader vaccinationsstrategien styre af lægejournaler.

Man har også lov at håbe på at andre regioner laver en plan for hvordan hjemløse skal vaccineres. I sidste uge kunne DR berette at Region Nordjylland ikke havde indstillet en eneste borger til at blive vaccineret i gruppe 5. Så her har man i hvert fald ikke syn for hjemløse eller andre gruppers behov for at få en vaccination. Region Midtjylland har også forbigået store grupper af hjemløse. Herning Kommune har meddelt at det kun er borgere på § 108 tilbud, der tilbydes at blive vaccineres i flok. Hvorfor man kun vælger at vaccinere denne lille del af hjemløsegruppen, som alt andet lige har langt større mulighed for at isolere sig og blive serviceret end hjemløse, der benytter sig af mere midlertidige tilbud, kan man kun gisne om. Et kvalificeret bud er at der i langt højere grad er styr på diagnoser og de er i tættere kontakt med sundhedsfagligt personale. Og det er nok også her årsagen til det manglende fokus på hjemløse ligger. Vaccinationsindsatsen er forankret i Sundhedsvæsenet og de kræver nytænkning og mod at spørge andre faggrupper endsige brugergrupper til råds. I Region Hovedstaden har de et udsatteråd. Det har de også for nyligt fået i Region Syddanmark, mens de andre regioner ikke ønsker at inddrage brugerne i beslutningsprocesserne eller tage imod gode råd om hvordan man kan lave en vaccinationsstrategi, der inkluderer hjemløse.

Hjemløse er godt nok vandt til at der ikke er meget lighed for loven, men det er vel ikke for meget forlangt at regionerne lægger planer for hvornår hvilke grupper skal vaccineres, så hjemløse og andre sårbare grupper i hele landet ikke bare stikkes blår i øjnene, men faktisk stikkes med en Covid-19 vaccination i nogenlunde samme tempo og omfang i hele landet.

Læs hele pressemeddelelen vedr. vaccination af sårbare grupper her https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/H%C3%A6storp-Vi-er-klar-til-at-vaccinere-de-udsatte,-n%C3%A5r-vaccinerne-lander.aspx

 

 

 

 

Siden slutningen af januar er der gået rygter om at nu skal hjemløse vaccineres mod Corona. Men rygter er jo rygter, og nogle gange er der ikke så meget hold i dem. I Region Hovedstaden er der imidlertid lagt en plan.

Rygter er rygter – og det har længe rygtedes i hjemløsemiljøet, at hjemløse skulle rykkes frem i vaccine-køen. Der har været set frem i mod det, hjemløse ved nemlig godt, at de har oddsene imod sig, hvis de bliver smittet. Det fysiske helbred er ikke i top, livsstilen halter også lidt og det med at isolere sig og passe på sig selv, kan også være svært.

Sundhedsstyrelsen har da også placeret hjemløsegruppen i gruppe 5 eller i gruppe 10. I gruppe 5 har man placeret ”Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.”. Dem i gruppe 10 har ”bare” øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb.

Hjemløshed er i denne forbindelse en “tilstand” der kvalificerer til at blive rykket frem i køen ligesom en sygdom. Region Hovedstaden har meldt klart ud. De har en plan for at vaccinere hjemløse og har tilsyneladende hørt efter hvad Region Hovedstadens udsatteråd har givet dem af input. De vil nemlig ikke udvælge folk ud fra deres sygejournal og lade den afgøre om du bliver indkaldt til vaccination, men kigge på overordnet livssituation – eller ‘tilstand’. Og det er klogt. Af flere årsager. 

For det første er det klogt at lave en plan.

For det andet er det klogt at Region Hovedstaden har valgt e-boks fra i denne sammenhæng, og vil alliere sig med tilbud til hjemløse og lade tilbuddene henvise folk til vaccination. Det betyder også, at man gør en indsats for, at alle dem der færdes i et givent hjemløsemiljø, bliver vaccineret.

For det tredje er der mange stofbrugere i hjemløsemiljøet. Vi har allerede set at de ikke kan overholde kravet om at overholde isolationskravet. Abstinenserne trækker dem ud og ind på stofscenen. Det er da også Mændenes hjem og stofscenen på Vesterbro i København og Sundholm på Amager, som bliver omdrejningspunktet for vaccinationsplanen for hjemløse i Region Hovedstaden – hvis udrulningen af planen bliver som Region Hovedstaden har meldt ud.
For det fjerde er der en del hjemløse der drøner rundt med en udiagnosticeret sygdom, der gør at de tilhører gruppen. Dem fanger man ikke, hvis man kun lader vaccinationsstrategien styre af lægejournaler.

Man har også lov at håbe på at andre regioner laver en plan for hvordan hjemløse skal vaccineres. I sidste uge kunne DR berette at Region Nordjylland ikke havde indstillet en eneste borger til at blive vaccineret i gruppe 5. Så her har man i hvert fald ikke syn for hjemløse eller andre gruppers behov for at få en vaccination. Region Midtjylland har også forbigået store grupper af hjemløse. Herning Kommune har meddelt at det kun er borgere på § 108 tilbud, der tilbydes at blive vaccineres i flok. Hvorfor man kun vælger at vaccinere denne lille del af hjemløsegruppen, som alt andet lige har langt større mulighed for at isolere sig og blive serviceret end hjemløse, der benytter sig af mere midlertidige tilbud, kan man kun gisne om. Et kvalificeret bud er at der i langt højere grad er styr på diagnoser og de er i tættere kontakt med sundhedsfagligt personale. Og det er nok også her årsagen til det manglende fokus på hjemløse ligger. Vaccinationsindsatsen er forankret i Sundhedsvæsenet og de kræver nytænkning og mod at spørge andre faggrupper endsige brugergrupper til råds. I Region Hovedstaden har de et udsatteråd. Det har de også for nyligt fået i Region Syddanmark, mens de andre regioner ikke ønsker at inddrage brugerne i beslutningsprocesserne eller tage imod gode råd om hvordan man kan lave en vaccinationsstrategi, der inkluderer hjemløse.

Hjemløse er godt nok vandt til at der ikke er meget lighed for loven, men det er vel ikke for meget forlangt at regionerne lægger planer for hvornår hvilke grupper skal vaccineres, så hjemløse og andre sårbare grupper i hele landet ikke bare stikkes blår i øjnene, men faktisk stikkes med en Covid-19 vaccination i nogenlunde samme tempo og omfang i hele landet.

Læs hele pressemeddelelen vedr. vaccination af sårbare grupper her https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/H%C3%A6storp-Vi-er-klar-til-at-vaccinere-de-udsatte,-n%C3%A5r-vaccinerne-lander.aspx