Du er her

Høringssvar: Socialt frikort

tir, 23-01-2018, 11:11
Sofie Bay-Petersen
Informationsmedarbejder, SAND
Lov om forsøg med socialt frikort

SAND har afgivet høringssvar på forsøget med socialt frikort. 
Læs mere herunder: 

 

BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET                                  Kbh. d.18.01.2018

Mål og Data

Holmens Kanal 22

1060 København K

 

jjga@sm.dk; jurint@sm.dk

 

Høring over Lov om forsøg med socialt frikort

 

SAND – De Hjemløses Landsorganisation skal hermed fremsende vort høringssvar over lov om socialt frikort.

Indledningsvis skal vi bemærke, at forslaget om et socialt frikort er en rigtig god ide og at vi som organisation blev meget glade og optimistiske, da vi i pressen kunne læse at ideen kom fra en hjemløs på hovedbanegården, der havde foreslået en politiker, at man indførte et socialt frikort.

Det skulle realiseres således, at de allermest socialt udsatte borgere fik mulighed for at tjene et mindre beløb på f.eks. 20.000 kr årligt, helt ubureaukratisk, skattefrit og uden modregning i andre ydelser”.

Glæden blev endnu større, da vi kunne læse at den direkte henvendelse fra en hjemløs nu ville blive udmøntet i Folketinget som lov og at man ville afsætte omkring 45 millioner til ordningen.

Glæden reduceredes temmelig meget, da vi så at beløbet ikke skulle tages fra finansloven – men derimod skulle tages fra Satspuljemidlerne, der i forvejen skulle fordeles til arbejdet med de socialt udsatte mennesker. Som Rådet for Socialt udsatte udtrykker det, ”det er som at fodre hunden med sin egen hale”.

Det er siden hen lykkedes embedsværket at afsætte 29 millioner ud af de 45 millioner alene til administration af ordningen !!  Det er vores umiddelbare holdning, at det er skandaløst at man anvender så stort beløb, taget fra Satspuljen, alene på administration af en ordning, der skulle være ”helt ubureaukratisk”.

Det er siden hen lykkedes embedsværket at afsætte 29 millioner ud af de 45 millioner alene til administration af ordningen !!  Det er vores umiddelbare holdning, at det er skandaløst at man anvender så stort beløb, taget fra Satspuljen, alene på administration af en ordning, der skulle være ”helt ubureaukratisk”.

Det er uforståeligt, at man ikke på et meget tidligt tidspunkt konkret har inddraget de NGO’er, der har stor viden om udsatte og mange års erfaring med etablering af økonomiske og ubureaukratiske løsninger. I stedet for at opbygge et stort bureaukratisk system, der nemt kan drukne den gode ide.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der med etablering af frikortet skal etableres en helt særskilt IT-løsning og samtidigt at er der afsat et større beløb til udvikling af en smartphone App til såvel brugere som arbejdsgivere. Der blot den hage ved en sådan App, at de NGO’er der arbejder med de mest udsatte kan bekræfte, at de færreste i den yderste del af målgruppen har en Smartphone, endsige kan bruge en sådan. På den måde begrænses målgruppen mod hensigten til mennesker med et højere socialt funktionsniveau.

Vi savner i øvrigt, at man i bemærkningerne forholder sig til, om arbejde ifm. frikortet indgår som arbejde i relation til 225 timer reglen.

I relation til selve implementeringen har vi heller ikke set planer om at inddrage de organisationer og instutioner, der har den reelle viden om og kontakt til målgruppen. I stedet tyder alt på, at det bliver de i forvejen udskældte og belastede jobcentre der skal administrere ordningen. Det kan næsten kun gå galt.

Derfor skal vi foreslå embedsværket, at man hurtigst muligt indleder reelle kontakter til de relevante NGO’er og institutioner om et direkte samarbejde om specielt identificering og kontakt til målgruppen.

I modsat fald må vi konstatere, at der er stor sandsynlighed for at hele ideen drukner og der i stedet for at tale om en hjælpende hånd til, at de mest socialt udsatte får en lille chance på arbejdsmarkedet, måske snarere vil blive tale om en beskæftigelsesfremmende foranstaltning for embedsværket.

 

SAND har afgivet høringssvar på forsøget med socialt frikort. 
Læs mere herunder: 

 

BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET                                  Kbh. d.18.01.2018

Mål og Data

Holmens Kanal 22

1060 København K

 

jjga@sm.dk; jurint@sm.dk

 

Høring over Lov om forsøg med socialt frikort

 

SAND – De Hjemløses Landsorganisation skal hermed fremsende vort høringssvar over lov om socialt frikort.

Indledningsvis skal vi bemærke, at forslaget om et socialt frikort er en rigtig god ide og at vi som organisation blev meget glade og optimistiske, da vi i pressen kunne læse at ideen kom fra en hjemløs på hovedbanegården, der havde foreslået en politiker, at man indførte et socialt frikort.

Det skulle realiseres således, at de allermest socialt udsatte borgere fik mulighed for at tjene et mindre beløb på f.eks. 20.000 kr årligt, helt ubureaukratisk, skattefrit og uden modregning i andre ydelser”.

Glæden blev endnu større, da vi kunne læse at den direkte henvendelse fra en hjemløs nu ville blive udmøntet i Folketinget som lov og at man ville afsætte omkring 45 millioner til ordningen.

Glæden reduceredes temmelig meget, da vi så at beløbet ikke skulle tages fra finansloven – men derimod skulle tages fra Satspuljemidlerne, der i forvejen skulle fordeles til arbejdet med de socialt udsatte mennesker. Som Rådet for Socialt udsatte udtrykker det, ”det er som at fodre hunden med sin egen hale”.

Det er siden hen lykkedes embedsværket at afsætte 29 millioner ud af de 45 millioner alene til administration af ordningen !!  Det er vores umiddelbare holdning, at det er skandaløst at man anvender så stort beløb, taget fra Satspuljen, alene på administration af en ordning, der skulle være ”helt ubureaukratisk”.

Det er siden hen lykkedes embedsværket at afsætte 29 millioner ud af de 45 millioner alene til administration af ordningen !!  Det er vores umiddelbare holdning, at det er skandaløst at man anvender så stort beløb, taget fra Satspuljen, alene på administration af en ordning, der skulle være ”helt ubureaukratisk”.

Det er uforståeligt, at man ikke på et meget tidligt tidspunkt konkret har inddraget de NGO’er, der har stor viden om udsatte og mange års erfaring med etablering af økonomiske og ubureaukratiske løsninger. I stedet for at opbygge et stort bureaukratisk system, der nemt kan drukne den gode ide.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der med etablering af frikortet skal etableres en helt særskilt IT-løsning og samtidigt at er der afsat et større beløb til udvikling af en smartphone App til såvel brugere som arbejdsgivere. Der blot den hage ved en sådan App, at de NGO’er der arbejder med de mest udsatte kan bekræfte, at de færreste i den yderste del af målgruppen har en Smartphone, endsige kan bruge en sådan. På den måde begrænses målgruppen mod hensigten til mennesker med et højere socialt funktionsniveau.

Vi savner i øvrigt, at man i bemærkningerne forholder sig til, om arbejde ifm. frikortet indgår som arbejde i relation til 225 timer reglen.

I relation til selve implementeringen har vi heller ikke set planer om at inddrage de organisationer og instutioner, der har den reelle viden om og kontakt til målgruppen. I stedet tyder alt på, at det bliver de i forvejen udskældte og belastede jobcentre der skal administrere ordningen. Det kan næsten kun gå galt.

Derfor skal vi foreslå embedsværket, at man hurtigst muligt indleder reelle kontakter til de relevante NGO’er og institutioner om et direkte samarbejde om specielt identificering og kontakt til målgruppen.

I modsat fald må vi konstatere, at der er stor sandsynlighed for at hele ideen drukner og der i stedet for at tale om en hjælpende hånd til, at de mest socialt udsatte får en lille chance på arbejdsmarkedet, måske snarere vil blive tale om en beskæftigelsesfremmende foranstaltning for embedsværket.