Du er her

Gratis tandpleje til hjemløse

tir, 03-11-2020, 12:03
Sofie Bay-Petersen
Informationsmedarbejder, SAND
Pr. 1/7 2020 har hjemløse mulighed for gratis tandpleje

Ny lov sikrer gratis tandpleje og -behandling til hjemløse

Er du hjemløs? Bor du på gaden, på herberg, kommer på varmesturer og natcaféer? Så har du mulighed for gratis tandpleje og tandlæge efter Sundhedslovens §134A. 

Herunder kan du læse mere om loven. 

Har du akut brug for hjælp, så kontakt kommunen, dit herberg eller værested og få dem til at hjælpe med at kontakte socialtandplejen i din kommune. 

Hvis du ikke kan få hjælp – så nævner du Sundhedslovens §134A

Om loven:

Formål:

Formålet med denne bestemmelse er at understøtte, at de mest socialt udsatte borgere får den tandplejebehandling, som de har brug for.

Målgruppen:

Borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. servicelovens §§ 104 og 110 og borgeren skal have svært ved eller slet ikke kunne gøre brug af de eksisterende tandplejeordninger samt at borgeren har et tandbehandlingsbehov.

Borgeren har ret til ydelsen hvis vedkommende har bopæl i Danmark. Ved bopæl forstås tilmelding til folkeregistret.

Muligheder:

Det vil være muligt at få hjælp til:

  • akut smertelindrende tandbehandling (afhjælp af smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand)
  • og funktionsopbyggende tandbehandling (ved fx nedsat tyggefunktion eller hvor borger fx har tabt fortænder som er vansirende,
  • forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af den behandling man har modtaget. Det vil sige information instruktion i hvordan man plejer tænderne og hvordan man behandler eksisterende sygdom og hvordan man forebygger ny sygdom.

Kommunen kan efter konkret vurdering af borgerens tandsundhed og evne til at indgå i et længerevarende behandlingsforløb, vælge at tilbyde borgeren yderligere behandling fx genopbygning af hele tandsæt eller proteser.

Kommunen forudsættes at lave en del opsøgende arbejde, så relevante borgere gøres opmærksom på tilbuddet.

Der skal være en let adgang til tilbuddet og det er ikke meningen at der skal ventes i længere tid på en vurdering af om de er i målgruppen.

 

Ny lov sikrer gratis tandpleje og -behandling til hjemløse

Er du hjemløs? Bor du på gaden, på herberg, kommer på varmesturer og natcaféer? Så har du mulighed for gratis tandpleje og tandlæge efter Sundhedslovens §134A. 

Herunder kan du læse mere om loven. 

Har du akut brug for hjælp, så kontakt kommunen, dit herberg eller værested og få dem til at hjælpe med at kontakte socialtandplejen i din kommune. 

Hvis du ikke kan få hjælp – så nævner du Sundhedslovens §134A

Om loven:

Formål:

Formålet med denne bestemmelse er at understøtte, at de mest socialt udsatte borgere får den tandplejebehandling, som de har brug for.

Målgruppen:

Borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. servicelovens §§ 104 og 110 og borgeren skal have svært ved eller slet ikke kunne gøre brug af de eksisterende tandplejeordninger samt at borgeren har et tandbehandlingsbehov.

Borgeren har ret til ydelsen hvis vedkommende har bopæl i Danmark. Ved bopæl forstås tilmelding til folkeregistret.

Muligheder:

Det vil være muligt at få hjælp til:

  • akut smertelindrende tandbehandling (afhjælp af smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand)
  • og funktionsopbyggende tandbehandling (ved fx nedsat tyggefunktion eller hvor borger fx har tabt fortænder som er vansirende,
  • forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af den behandling man har modtaget. Det vil sige information instruktion i hvordan man plejer tænderne og hvordan man behandler eksisterende sygdom og hvordan man forebygger ny sygdom.

Kommunen kan efter konkret vurdering af borgerens tandsundhed og evne til at indgå i et længerevarende behandlingsforløb, vælge at tilbyde borgeren yderligere behandling fx genopbygning af hele tandsæt eller proteser.

Kommunen forudsættes at lave en del opsøgende arbejde, så relevante borgere gøres opmærksom på tilbuddet.

Der skal være en let adgang til tilbuddet og det er ikke meningen at der skal ventes i længere tid på en vurdering af om de er i målgruppen.