Du er her

GENERALFORSAMLING I SAND 2017

ons, 01-03-2017, 16:03
Sofie Bay-Petersen
Informationsmedarbejder, SAND
Opstillede, indkomne forslag mm.

Ny formand

På årets generalforsamling skal vi vælge en ny formand. Steen Rosenquist, som har været formand igennem flere år, genopstiller ikke. 

Det er SAND udvalgene der kan indstille kandidater til formandsposten. Følgende kandidater er indstillet: 

 • Maria Nagel, SAND Sydfyn
 • Christina Strauss, SAND Østjylland

Opstillede til bestyrelsen

SAND udvalgene kan også indstille kandidater til SANDs bestyrelse, med mindre de sidste år fik valgt en repræsentant for 2 år, som stadig sidder i bestyrelsen. Sidste år blev Steffen Jensen (SAND Sydvestjylland), Sara Mortensen (SAND Sydfyn), Martin T. Christensen (SAND Sønderjylland) og Ole B. Larsen (SAND Hovedstaden) valg for en 2- årig periode. De udvalg, de repræsenterer kan ikke opstille kandidater til bestyrelsen.

Her ud over er opstillet følgende personer til bestyrelsen:

 • Susanne Moos, SAND Nordvestsjælland
 • Anders Mathiassen, SAND Østjylland (hvis Christina ikke bliver valgt som formand indstilles hun til at sidde i hovedbestyrelsen i stedet for Anders)
 • Bettina Sørensen, SAND Trekanten
 • Henrik Kromann Hansen, SAND Nordjylland
 • Rani Henriksen, SAND Nordsjælland
 • Helle Sibbersen, SAND Fyn
 • Jonas Laursen, SAND Storstrøm
 • René Nielsen, SAND Storstrøm
 • Leif Jensen, SAND Vestjylland

NB! Kandidater til formandspost og bestyrelse skal være sekretariatet i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen, dvs. d. 21/3 kl. 12.00
Indstillingerne sendes til sand@sandudvalg.dk 

Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægterne

 1. Forslaget stilles af en samlet bestyrelse. Forslaget vedrører valgproceduren i vedtægternes § 5 og stilles fordi det er ulogisk at en hjemløseforening stiller krav om at man skal have bopæl i et bestemt område, for at blive valgt. Essensen i paragraffen er, at man skal repræsentere de hjemløse, man taler med i dagligdagen, der hvor man har sin gang. Derfor laves den foreslåede udvidelse ”eller hovedsagligt opholder sig”. 
  § 5. Generalforsamling: 
  Valgprocedure 
  Valgbar til posterne som formand, bestyrelsesmedlem og suppleant er alene kandidaterne, der er indstillet af SAND udvalgene og som på valgtidspunktet har bopæl eller hovedsageligt opholder sig i den region de opstilles for.  Sands bestyrelse kan i særlige tilfælde give dispensation fra bestemmelsen om at kandidater skal være bosiddende i den region vedkommende opstilles for. 
 1. Forslaget stilles af SAND Nordjylland. Forslaget er en specificering af vedtægternes § 4 om udelukkelse og eksklusion. Der er alene tale om en tilføjelse til § 4. Forslaget har følgende ordlyd: 

I sager om svindel, tyveri eller underslæb imod SAND eller et SAND udvalg, skal skyldneren senest tredje bankdag fra forholdet bliver kendt, betale det skyldige beløb tilbage, hvorefter der ved manglende indbetaling sker politianmeldelse.

Hvis det er et eller flere menige bestyrelsesmedlemmer/suppleanter i et SAND udvalg, der anklages, er det den lokale formand, der anmelder forholdet til politiet.
Hvis det er en formand, næstformand eller kasserer i et SAND udvalg, der anklages, er det SANDs bestyrelsesformand eller et af denne udpeget bestyrelsesmedlem i SAND, der anmelder forholdet til politiet.

Hvis det er et eller flere medlemmer/suppleanter i SANDs bestyrelse, der anklages, er det SANDs bestyrelsesformand, der anmelder forholdet til politiet.

Hvis det er SANDs formand, næstformand eller kasserer, der anklages, er det SANDs sekretariatsleder eller af denne udpeget ansat, der anmelder forholdet til politiet.

Den eller de anklagede, politianmeldte er midlertidigt udelukket fra tillidsposter indtil politiet har behandlet sagen og der evt. er faldet dom eller bøde, hvorefter sagen i givet fald bliver til en eksklusionssag.
 

 1. Forslaget stilles af SAND Hovedstaden. Forslaget lyder, at det bliver muligt for gadehjemløse at opstille til bestyrelsen.

  Det forslås, at der kan være to gadehjemløse med, én der er indstillet af et SANDudvalg vest for Storebælt, og èn indstillet af et SANDudvalg øst for Storebælt.

  Udpegningen af kandidater sker på lige vis med udpegningen af stemmeberettigede.

En formulering kunne være:

§ 5. Generalforsamling:

Valgprocedure

Valgbar til posterne som formand, bestyrelsesmedlem og suppleant er alene kandidaterne, der er indstillet af SAND udvalgene og som på valgtidspunktet har ophold (erstatter “bopæl”) i den region de opstilles for.

§ 6. Bestyrelsen:

SANDs daglige ledelse varetages af formanden og det antal bestyrelsesmedlemmer, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse svarer til antallet af godkendte SAND udvalg samt to gadehjemløse fra henholdsvis Vest- og Østdanmark.

Det der er skrevet med fed er nyt. 

Her kan du hente dagsorden mv. til generalforsamlingen 2017

Her kan du hente regnskabet  SAND årsrapport 2016 underskrevet.pdf

Her kan du hente protokollat 

Ny formand

På årets generalforsamling skal vi vælge en ny formand. Steen Rosenquist, som har været formand igennem flere år, genopstiller ikke. 

Det er SAND udvalgene der kan indstille kandidater til formandsposten. Følgende kandidater er indstillet: 

 • Maria Nagel, SAND Sydfyn
 • Christina Strauss, SAND Østjylland

Opstillede til bestyrelsen

SAND udvalgene kan også indstille kandidater til SANDs bestyrelse, med mindre de sidste år fik valgt en repræsentant for 2 år, som stadig sidder i bestyrelsen. Sidste år blev Steffen Jensen (SAND Sydvestjylland), Sara Mortensen (SAND Sydfyn), Martin T. Christensen (SAND Sønderjylland) og Ole B. Larsen (SAND Hovedstaden) valg for en 2- årig periode. De udvalg, de repræsenterer kan ikke opstille kandidater til bestyrelsen.

Her ud over er opstillet følgende personer til bestyrelsen:

 • Susanne Moos, SAND Nordvestsjælland
 • Anders Mathiassen, SAND Østjylland (hvis Christina ikke bliver valgt som formand indstilles hun til at sidde i hovedbestyrelsen i stedet for Anders)
 • Bettina Sørensen, SAND Trekanten
 • Henrik Kromann Hansen, SAND Nordjylland
 • Rani Henriksen, SAND Nordsjælland
 • Helle Sibbersen, SAND Fyn
 • Jonas Laursen, SAND Storstrøm
 • René Nielsen, SAND Storstrøm
 • Leif Jensen, SAND Vestjylland

NB! Kandidater til formandspost og bestyrelse skal være sekretariatet i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen, dvs. d. 21/3 kl. 12.00
Indstillingerne sendes til sand@sandudvalg.dk 

Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægterne

 1. Forslaget stilles af en samlet bestyrelse. Forslaget vedrører valgproceduren i vedtægternes § 5 og stilles fordi det er ulogisk at en hjemløseforening stiller krav om at man skal have bopæl i et bestemt område, for at blive valgt. Essensen i paragraffen er, at man skal repræsentere de hjemløse, man taler med i dagligdagen, der hvor man har sin gang. Derfor laves den foreslåede udvidelse ”eller hovedsagligt opholder sig”. 
  § 5. Generalforsamling: 
  Valgprocedure 
  Valgbar til posterne som formand, bestyrelsesmedlem og suppleant er alene kandidaterne, der er indstillet af SAND udvalgene og som på valgtidspunktet har bopæl eller hovedsageligt opholder sig i den region de opstilles for.  Sands bestyrelse kan i særlige tilfælde give dispensation fra bestemmelsen om at kandidater skal være bosiddende i den region vedkommende opstilles for. 
 1. Forslaget stilles af SAND Nordjylland. Forslaget er en specificering af vedtægternes § 4 om udelukkelse og eksklusion. Der er alene tale om en tilføjelse til § 4. Forslaget har følgende ordlyd: 

I sager om svindel, tyveri eller underslæb imod SAND eller et SAND udvalg, skal skyldneren senest tredje bankdag fra forholdet bliver kendt, betale det skyldige beløb tilbage, hvorefter der ved manglende indbetaling sker politianmeldelse.

Hvis det er et eller flere menige bestyrelsesmedlemmer/suppleanter i et SAND udvalg, der anklages, er det den lokale formand, der anmelder forholdet til politiet.
Hvis det er en formand, næstformand eller kasserer i et SAND udvalg, der anklages, er det SANDs bestyrelsesformand eller et af denne udpeget bestyrelsesmedlem i SAND, der anmelder forholdet til politiet.

Hvis det er et eller flere medlemmer/suppleanter i SANDs bestyrelse, der anklages, er det SANDs bestyrelsesformand, der anmelder forholdet til politiet.

Hvis det er SANDs formand, næstformand eller kasserer, der anklages, er det SANDs sekretariatsleder eller af denne udpeget ansat, der anmelder forholdet til politiet.

Den eller de anklagede, politianmeldte er midlertidigt udelukket fra tillidsposter indtil politiet har behandlet sagen og der evt. er faldet dom eller bøde, hvorefter sagen i givet fald bliver til en eksklusionssag.
 

 1. Forslaget stilles af SAND Hovedstaden. Forslaget lyder, at det bliver muligt for gadehjemløse at opstille til bestyrelsen.

  Det forslås, at der kan være to gadehjemløse med, én der er indstillet af et SANDudvalg vest for Storebælt, og èn indstillet af et SANDudvalg øst for Storebælt.

  Udpegningen af kandidater sker på lige vis med udpegningen af stemmeberettigede.

En formulering kunne være:

§ 5. Generalforsamling:

Valgprocedure

Valgbar til posterne som formand, bestyrelsesmedlem og suppleant er alene kandidaterne, der er indstillet af SAND udvalgene og som på valgtidspunktet har ophold (erstatter “bopæl”) i den region de opstilles for.

§ 6. Bestyrelsen:

SANDs daglige ledelse varetages af formanden og det antal bestyrelsesmedlemmer, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse svarer til antallet af godkendte SAND udvalg samt to gadehjemløse fra henholdsvis Vest- og Østdanmark.

Det der er skrevet med fed er nyt. 

Her kan du hente dagsorden mv. til generalforsamlingen 2017

Her kan du hente regnskabet  SAND årsrapport 2016 underskrevet.pdf

Her kan du hente protokollat