Du er her

Gadefolk blev svigtet under nedlukningen

tir, 27-10-2020, 11:55
Ask Svejstrup
Sekretariatsleder i SAND - De hjemløses landsorganisation
Ny undersøgelse

Danmark lukkes igen ned. Det har konsekvenser for alle, men ikke alle har et hjem at trække sig tilbage til, arbejde fra, lave mad; et sted de kan føle sig trygge.
Hjemløse og andre udsatte grupper har nogle lidt andre problemer, der kalder på nye løsninger. Gadejuristen, Brugernes Akademi og SAND har spurgt hjemløse, stofbrugere og andre gadefolk om hvordan de oplevede nedlukningen i foråret.

Det er der kommet vigtig viden ud af. Viden man bør bruge til at sikre, at denne gruppe borgere, får hjælp og støtte de har brug for, når coronaen igen tager fat.

Myndighederne har lyttet til nogen af de erfaringer, vi har indsamlet og de anbefalinger vi har givet.

F.eks. friholdes væresteder, boformer for hjemløse, kvindekrisecentre og andre sociale tilbud der har en ”kritisk funktion”.

Under den første nedlukning oplevede 80 procent af dem der var med i undersøgelsen om konsekvenserne af nedlukningen, at væresteder eller andre sociale tilbud de plejer at bruge, havde været helt eller delvist lukkede. Det betød f.eks. at mange (47 procent) fik mindre at spise end normalt. Knap halvdelen af dem der var med i undersøgelsen siger at de oplevede perioden som meget ensom. Vi ved at ensomhed generelt er et stort problem for f.eks. hjemløse der flytter i egen lejlighed. Undersøgelsen bekræfter os i at værestederne har en vigtig sociale funktion. Ligesom det har en vigtig funktion ift. at tilbyde mad til folk der enten ikke har mulighed for selv at lave med eller evner at gøre det.

En anden vigtig anbefaling er derfor også at alle sociale tilbud bør tage stilling til om de udgør en ”kritisk funktion”. Og melde klart ud om åbningstider, procedure og alternative løsninger. Kommunen kan passende være bannerfører på denne øvelse, for at sikre at der er en lokal koordinering og at alle der har behov for hjælp og støtte, har mulighed for at få det.

En anden vigtig anbefaling er derfor også at alle sociale tilbud bør tage stilling til om de udgør en ”kritisk funktion”. Og melde klart ud om åbningstider, procedure og alternative løsninger.

Læs mere om resultater og anbefalinger her:

http://gadejuristen.dk/gadefolk-blev-svigtet-under-covid-19/

Danmark lukkes igen ned. Det har konsekvenser for alle, men ikke alle har et hjem at trække sig tilbage til, arbejde fra, lave mad; et sted de kan føle sig trygge.
Hjemløse og andre udsatte grupper har nogle lidt andre problemer, der kalder på nye løsninger. Gadejuristen, Brugernes Akademi og SAND har spurgt hjemløse, stofbrugere og andre gadefolk om hvordan de oplevede nedlukningen i foråret.

Det er der kommet vigtig viden ud af. Viden man bør bruge til at sikre, at denne gruppe borgere, får hjælp og støtte de har brug for, når coronaen igen tager fat.

Myndighederne har lyttet til nogen af de erfaringer, vi har indsamlet og de anbefalinger vi har givet.

F.eks. friholdes væresteder, boformer for hjemløse, kvindekrisecentre og andre sociale tilbud der har en ”kritisk funktion”.

Under den første nedlukning oplevede 80 procent af dem der var med i undersøgelsen om konsekvenserne af nedlukningen, at væresteder eller andre sociale tilbud de plejer at bruge, havde været helt eller delvist lukkede. Det betød f.eks. at mange (47 procent) fik mindre at spise end normalt. Knap halvdelen af dem der var med i undersøgelsen siger at de oplevede perioden som meget ensom. Vi ved at ensomhed generelt er et stort problem for f.eks. hjemløse der flytter i egen lejlighed. Undersøgelsen bekræfter os i at værestederne har en vigtig sociale funktion. Ligesom det har en vigtig funktion ift. at tilbyde mad til folk der enten ikke har mulighed for selv at lave med eller evner at gøre det.

En anden vigtig anbefaling er derfor også at alle sociale tilbud bør tage stilling til om de udgør en ”kritisk funktion”. Og melde klart ud om åbningstider, procedure og alternative løsninger. Kommunen kan passende være bannerfører på denne øvelse, for at sikre at der er en lokal koordinering og at alle der har behov for hjælp og støtte, har mulighed for at få det.

En anden vigtig anbefaling er derfor også at alle sociale tilbud bør tage stilling til om de udgør en ”kritisk funktion”. Og melde klart ud om åbningstider, procedure og alternative løsninger.

Læs mere om resultater og anbefalinger her:

http://gadejuristen.dk/gadefolk-blev-svigtet-under-covid-19/