Du er her

Sydfyn medlemmer

Flemming Meder Hansen
Bestyrelsesmedlem
5700 Svendborg
91689654
Hans Thomassen
Bestyrelsesmedlem
52 90 22 45
Henriette Hoberg
Bstyrelsesmedlem
40125408
Lasse For Fred
Suppleant
52 92 28 82
Maria Nagel
Kasserer
40336010
Mette L. Hansen
Næstformand
21181360
Sara Mortensen
Formand
Svendborg
24 93 85 04

Sydfyn medlemmer

Flemming Meder Hansen
Bestyrelsesmedlem
5700 Svendborg
91689654
Hans Thomassen
Bestyrelsesmedlem
52 90 22 45
Henriette Hoberg
Bstyrelsesmedlem
40125408
Lasse For Fred
Suppleant
52 92 28 82
Maria Nagel
Kasserer
40336010
Mette L. Hansen
Næstformand
21181360
Sara Mortensen
Formand
Svendborg
24 93 85 04