Du er her

Medlemmer (Storstrøm)

Bjarne Larsen
Bestyrelsesmedlem
29407452
Liane Christensen
Suppleant
31144780
Linette Hansen
Suppleant
26340047
Mette Larsen
kasserer
53327161
Nicolai Hansen
Formand
Robert Hansen
Næstformand
20 30 47 52
Sanne Jørgensen
Suppleant
Næstved
21 54 48 39
Sussi Knudsen
50316866

Medlemmer (Storstrøm)

Bjarne Larsen
Bestyrelsesmedlem
29407452
Liane Christensen
Suppleant
31144780
Linette Hansen
Suppleant
26340047
Mette Larsen
kasserer
53327161
Nicolai Hansen
Formand
Robert Hansen
Næstformand
20 30 47 52
Sanne Jørgensen
Suppleant
Næstved
21 54 48 39
Sussi Knudsen
50316866