Du er her

Medlemmer (Nordjylland)

Bjørn
Christian Vang Hansen
Harald Thisted Gjersøe
Kasserer, Pressekontakt
Gandrup
50 38 41 50
Heidi Vinther Mortensen
Formand
93 91 12 32
Jens B. Olesen
Aalborg
20 99 04 52
Jesper
Lars Dalsgaard Jensen
Næstformand
Aalborg
31 85 03 75
Peter

Medlemmer (Nordjylland)

Bjørn
Christian Vang Hansen
Harald Thisted Gjersøe
Kasserer, Pressekontakt
Gandrup
50 38 41 50
Heidi Vinther Mortensen
Formand
93 91 12 32
Jens B. Olesen
Aalborg
20 99 04 52
Jesper
Lars Dalsgaard Jensen
Næstformand
Aalborg
31 85 03 75
Peter