Du er her

Medlemmer (Nordjylland)

Bjørn
Christian Vang Hansen
Harald Thisted Gjersøe
Kasserer
Gandrup
50 38 41 50
Heidi Vinther Mortensen
Formand, pressekontakt
93 91 12 32
Jesper Mørk Hansen
71 73 21 29
Lars Dalsgaard Jensen
Næstformand
Aalborg
31 85 03 75

Medlemmer (Nordjylland)

Bjørn
Christian Vang Hansen
Harald Thisted Gjersøe
Kasserer
Gandrup
50 38 41 50
Heidi Vinther Mortensen
Formand, pressekontakt
93 91 12 32
Jesper Mørk Hansen
71 73 21 29
Lars Dalsgaard Jensen
Næstformand
Aalborg
31 85 03 75