Du er her

Generalforsamling i SAND 2018

tir, 06-03-2018, 11:45
Sofie Bay-Petersen
Informationsmedarbejder, SAND
Her finder du dagsorden, regnskab, opstillede, indkomne forslag mm.

Vi ses d. 27/3 kl. 12 – 15.30, MødeCenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense C

Dagsorden iht. vedtægterne

 • Valg af dirigent og referent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning v/ formanden
 • Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
 • Fastsættelse af medlemsbidrag
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Valg af ekstern registreret revisor, eller statsautoriseret revisor
 • Eventuelt

SANDs bestyrelse: 

Opstillede til generalforsamling 2018
Henrik ‘Mas’ Nørgaard Christensen, SAND Trekanten
Kasper Ankersø, SAND Sydvestjylland
Stellan Boesgaard, SAND Sønderjylland 
Sara Mortensen, SAND Sydfyn
Rani Henriksen, SAND Nordsjælland
Liselotte Fleischer, SAND Hovedstaden 

På valg i 2019 
Henrik Kromann, SAND Nord 
Leif Jensen, SAND Vestjylland
Anders Mathiassen, SAND Østjylland
Helle Sibbersen, SAND Fyn
Susanne Moos, SAND Nordvestsjælland
Jonas Laursen, SAND Storstrøm 
Christina Strauss, ​Formand

Indkomne forslag:

1) Ændring af vedtægternes §6
Forslagsstiller: Henrik Kromann Hansen, SAND Nordjylland

Imellem passus ”bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange om året” og passus ”Formanden indkalder til møde senest 1 uge før mødets dato”, indsættes passus ”Der er behov for møde i bestyrelsen, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer forlanger det”.

Regnskab 2017

 

Vi ses d. 27/3 kl. 12 – 15.30, MødeCenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense C

Dagsorden iht. vedtægterne

 • Valg af dirigent og referent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning v/ formanden
 • Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
 • Fastsættelse af medlemsbidrag
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Valg af ekstern registreret revisor, eller statsautoriseret revisor
 • Eventuelt

SANDs bestyrelse: 

Opstillede til generalforsamling 2018
Henrik ‘Mas’ Nørgaard Christensen, SAND Trekanten
Kasper Ankersø, SAND Sydvestjylland
Stellan Boesgaard, SAND Sønderjylland 
Sara Mortensen, SAND Sydfyn
Rani Henriksen, SAND Nordsjælland
Liselotte Fleischer, SAND Hovedstaden 

På valg i 2019 
Henrik Kromann, SAND Nord 
Leif Jensen, SAND Vestjylland
Anders Mathiassen, SAND Østjylland
Helle Sibbersen, SAND Fyn
Susanne Moos, SAND Nordvestsjælland
Jonas Laursen, SAND Storstrøm 
Christina Strauss, ​Formand

Indkomne forslag:

1) Ændring af vedtægternes §6
Forslagsstiller: Henrik Kromann Hansen, SAND Nordjylland

Imellem passus ”bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange om året” og passus ”Formanden indkalder til møde senest 1 uge før mødets dato”, indsættes passus ”Der er behov for møde i bestyrelsen, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer forlanger det”.

Regnskab 2017