Du er her

GIV LYD. Spørgsmål til politikerne

I anledning af valget har jeg skrevet nogle af vores politiske mærkesager ned. Husk at de er generelle. Når I stiller spørgsmål til en politiker eller deltager i en debat, skal I altid tage udgangspunkt i jeres egen historie. Det er det der virker. Så når I møder en politiker, så fortæl f.eks. hvor svært det er for jer at bo i egen bolig, og beskriv hvordan kommunen ikke lytter til det behov. Herefter er der åbnet op for at stille et spørgsmål, der skal gøre det til deres ansvar at få lavet om på det.

Hent spørgsmålene samlet som .pdf her eller klik ind på de enkelte overskrifter herunder

God fornøjelse ude ved valgmøderne!

/Ask 

 

SANDs mærkesager og spørgsmål

Hjemløshed

Der har været en generel stigning i antallet af hjemløse de sidste 8 år. Især er antallet af unge steget.

 • Hvad er din forklaring på at der har været en stigning i antallet af hjemløse og hvad vil du gøre ved det? (Husk selv at have en forklaring og især en løsning i ærmet)

Find også gerne tal fra jeres kommune om hvor meget hjemløsheden er steget. (spørg evt. Ask ell. Nancy om tal).

Boliger

Der er ikke tilstrækkelig med billige boliger til lavindkomstgruppen. Det betyder også at den Housing First tilgang Socialministeriet anbefaler kommunerne at bruge, ikke kan bruges i praksis.

 • Hvordan vil du sikre at der kommer boliger der er til at betale?

Der skal udvikles flere typer boliger til hjemløse. F.eks. Alternative plejehjemspladser (§ 108), skæve boliger, opgangsfællesskaber og selvfølgelig billige lejligheder.

Der skal laves selvbyggerprojekter, hvor hjemløse selv er med til at bygge boliger til dem selv og ligesindende. Det har man gjort i Norge – Det må man også kunne i DK.

Der vil komme flere hjemløse, bl.a. fordi vi har fået fixerum så folk lever længere, der har brug for en alternativ plejehjemsplads, hvor de kan få pleje og hjælp (til Venstre, Konservative, Radikale, DF).

Boformerne har ikke pladser nok. Især er det et problem i København. Hjemløse holdes for nar. Loven siger at kommunen skal tilbyde det nødvendige antal pladser, men det er lokalpolitikerne der definerer hvor mange det er. Og de behøver ikke tage hensyn til hvor lange køerne er eller hvor mange der ligger på bænken.

 • Hvordan vil du sikre at kommunerne begynder at overholde loven og sikre at der er forsorgshjemspladser nok?

Bemærk at SAND ikke mener at natcafépladser eller nødovernatningspladser ikke er § 110 pladser. § 110 pladser er døgnpladser, hvor man kan få støtte og hjælp til at få styr på sine problemer. Det kan du ikke hvis du først kan komme ind på tilbuddet kl. 22 og bliver smidt ud kl. 8.

 • Kommunerne tildeler ikke den nødvendige bostøtte når hjemløse skal fra boformen og i egen bolig. Hvordan vil du sikre, at kommunerne tager udgangspunkt i den hjemløses behov og tildeler den nødvendige bostøtte?

System

Hjemløse oplever at de møder en lukket dør hos kommunerne. Åbningstiderne er blevet begrænset og man skal aftale en tid lang tid i forvejen. Når man endelig kommer indenfor har sagsbehandlerne ikke tid til at snakke med en og de har ikke læst på ens sag i forvejen.

 • Hvor mange sager (borgere) mener du en sagsbehandler skal have?
 • Hvad vil du gøre for at borgeren føler sig imødekommet af sin sagsbehandler?
 • Hvordan kan det være at der ikke er krav om at sagsbehandlere på socialområdet ikke skal have en socialfaglig uddannelse?

Psykiatri

Hjemløse med både psykisk sygdom og misbrugsproblemer – de såkaldte dobbeltdiagnosticerede – kan ikke få et tilbud, der matcher deres behov. Psykiatrien siger at de er for misbrugene til at de kan håndtere dem – misbrugsbehandlingen siger at de er for skøre til at gå i behandling.  Nogen skal tage ansvar! (Til politikere, der siger, at de vil gøre noget for de allersvageste (Venstre, Konservative, Radikale).)

 • Hvordan vil du sikre, at ingen dobbeltdiagnosticeret bliver afvist i psykiatrien eller i behandlingssystemet?

SANDs svar: Først og fremmest skal man have flere psykiatriske sengepladser. Boformerne oversvømmes af folk med voldsomme psykiske problemer.

For det andet skal man have et bedre samarbejde mellem psykiatriske tilbud og hjemløsetilbud. Psykiatrien udskriver til gaden eller til et forsorgshjem selvom borgeren nogle gange ikke er klar til at blive udskrevet.

For det tredje skal boformer for hjemløse have et personale, der fagligt er klædt på til målgruppen. De skal have tid, ro og rum til at arbejde med borgeren. Samtidig skal kommunerne anderkende det faglige arbejde boformerne laver. Alt for ofte lytter en kommune ikke til boformens eller borgerens vurderinger af hvad ”en god løsning” er. Den har sin helt egen – og meget økonomisk funderede – løsning.

 • Hvordan vil du sikre at der er tilstrækkelig sengepladser i psykiatrien?

Beskæftigelse

Der er masser af hjemløse, der gerne vil arbejde. Vi oplever et arbejdsmarked, der ikke har plads til skæve eksistenser. Se bare på de mange mennesker, der har fået bevilget en fleksjobsydelse men ikke kan finde et arbejde. Selv med økonomisk støtte finder virksomhederne det svært at få plads til os.

 • Hjemløse har altid problemer ud over ledighed men vil gerne have et arbejde. Vi oplever bare at ingen arbejdsgiver vil have os. Det hjælper ikke at piske. Der skal støtte til. Hvordan vil du sikre et arbejdsmarked, der også er til for hjemløse?

Økonomi

Jo fattigere man gør folk, jo større risiko er der for at de falder igennem. Kontanthjælpen skal være hæderlig for alle. Kontanthjælp til borgere under 30 skal hæves. Alt for mange vil få problemer. Vi vil for alvor se folk ryge ud af deres boliger om et halvt år.

 • Hvordan vil I sikre at unge på kontanthjælp (uddannelseshjælp) kan få en bolig og føle de kan være en del af fællesskabet?

Kontanthjælpsmodtagere sanktioneres uden at det får dem tættere på arbejdsmarkedet. Økonomiske sanktioner gør kun hjemløse fattigere. Det er ikke pga dovenskab at hjemløse misser et møde eller ikke kan møde op til tiden. Det er de bagvedliggende problemer - misbrug, psykisk sygdom, sociale problemer, dårlig økonomi osv. – der skal sættes ind over for, hvis borgeren skal hjælpes.

 • Hvad vil du gøre for at kommunerne hjælper borgere frem for at skubbe dem endnu længere ud over kanten?

Misbrug

Der er ventetid på behandlingstilbud og sagsbehandlingstiden er for lang. Det betyder at den motivation misbrugeren havde da han efterspurgte et behandlingstilbud, er fordampet, når tilbuddet er på plads.

Selvom man har haft tilbagefald til misbrug adskillige gange, skal man have et tilbud igen og igen og igen.

 • Hvorfor vil du ikke lave et behandlingssystem, hvor misbrugere kan komme så snart de er motiverede for at lægge stofferne på hylden?

Brugerinddragelse

SAND har fokus på brugerinddragelse. Derfor skal I spørge ind til hvordan politikerne sikrer at brugerne bliver inddraget. Det gælder både i den hjemløses egen sag, på tilbud til hjemløse og på et politisk niveau.

Synes du det er vigtigt at kommunen har et udsatteråd? Hvorfor/hvorfor ikke?

Synes du det er vigtigt at kommunen har en udsatte politik? Hvis ”ja”, hvordan skal udsatte borgere inddrages i formuleringen af den?

Laves der brugerundersøgelser på jeres tilbud for hjemløse? Skal der det?

Laves der brugerundersøgelser på jobcenteret, socialcenteret eller misbrugscenteret? 

I anledning af valget har jeg skrevet nogle af vores politiske mærkesager ned. Husk at de er generelle. Når I stiller spørgsmål til en politiker eller deltager i en debat, skal I altid tage udgangspunkt i jeres egen historie. Det er det der virker. Så når I møder en politiker, så fortæl f.eks. hvor svært det er for jer at bo i egen bolig, og beskriv hvordan kommunen ikke lytter til det behov. Herefter er der åbnet op for at stille et spørgsmål, der skal gøre det til deres ansvar at få lavet om på det.

Hent spørgsmålene samlet som .pdf her eller klik ind på de enkelte overskrifter herunder

God fornøjelse ude ved valgmøderne!

/Ask 

 

SANDs mærkesager og spørgsmål

Hjemløshed

Der har været en generel stigning i antallet af hjemløse de sidste 8 år. Især er antallet af unge steget.

 • Hvad er din forklaring på at der har været en stigning i antallet af hjemløse og hvad vil du gøre ved det? (Husk selv at have en forklaring og især en løsning i ærmet)

Find også gerne tal fra jeres kommune om hvor meget hjemløsheden er steget. (spørg evt. Ask ell. Nancy om tal).

Boliger

Der er ikke tilstrækkelig med billige boliger til lavindkomstgruppen. Det betyder også at den Housing First tilgang Socialministeriet anbefaler kommunerne at bruge, ikke kan bruges i praksis.

 • Hvordan vil du sikre at der kommer boliger der er til at betale?

Der skal udvikles flere typer boliger til hjemløse. F.eks. Alternative plejehjemspladser (§ 108), skæve boliger, opgangsfællesskaber og selvfølgelig billige lejligheder.

Der skal laves selvbyggerprojekter, hvor hjemløse selv er med til at bygge boliger til dem selv og ligesindende. Det har man gjort i Norge – Det må man også kunne i DK.

Der vil komme flere hjemløse, bl.a. fordi vi har fået fixerum så folk lever længere, der har brug for en alternativ plejehjemsplads, hvor de kan få pleje og hjælp (til Venstre, Konservative, Radikale, DF).

Boformerne har ikke pladser nok. Især er det et problem i København. Hjemløse holdes for nar. Loven siger at kommunen skal tilbyde det nødvendige antal pladser, men det er lokalpolitikerne der definerer hvor mange det er. Og de behøver ikke tage hensyn til hvor lange køerne er eller hvor mange der ligger på bænken.

 • Hvordan vil du sikre at kommunerne begynder at overholde loven og sikre at der er forsorgshjemspladser nok?

Bemærk at SAND ikke mener at natcafépladser eller nødovernatningspladser ikke er § 110 pladser. § 110 pladser er døgnpladser, hvor man kan få støtte og hjælp til at få styr på sine problemer. Det kan du ikke hvis du først kan komme ind på tilbuddet kl. 22 og bliver smidt ud kl. 8.

 • Kommunerne tildeler ikke den nødvendige bostøtte når hjemløse skal fra boformen og i egen bolig. Hvordan vil du sikre, at kommunerne tager udgangspunkt i den hjemløses behov og tildeler den nødvendige bostøtte?

System

Hjemløse oplever at de møder en lukket dør hos kommunerne. Åbningstiderne er blevet begrænset og man skal aftale en tid lang tid i forvejen. Når man endelig kommer indenfor har sagsbehandlerne ikke tid til at snakke med en og de har ikke læst på ens sag i forvejen.

 • Hvor mange sager (borgere) mener du en sagsbehandler skal have?
 • Hvad vil du gøre for at borgeren føler sig imødekommet af sin sagsbehandler?
 • Hvordan kan det være at der ikke er krav om at sagsbehandlere på socialområdet ikke skal have en socialfaglig uddannelse?

Psykiatri

Hjemløse med både psykisk sygdom og misbrugsproblemer – de såkaldte dobbeltdiagnosticerede – kan ikke få et tilbud, der matcher deres behov. Psykiatrien siger at de er for misbrugene til at de kan håndtere dem – misbrugsbehandlingen siger at de er for skøre til at gå i behandling.  Nogen skal tage ansvar! (Til politikere, der siger, at de vil gøre noget for de allersvageste (Venstre, Konservative, Radikale).)

 • Hvordan vil du sikre, at ingen dobbeltdiagnosticeret bliver afvist i psykiatrien eller i behandlingssystemet?

SANDs svar: Først og fremmest skal man have flere psykiatriske sengepladser. Boformerne oversvømmes af folk med voldsomme psykiske problemer.

For det andet skal man have et bedre samarbejde mellem psykiatriske tilbud og hjemløsetilbud. Psykiatrien udskriver til gaden eller til et forsorgshjem selvom borgeren nogle gange ikke er klar til at blive udskrevet.

For det tredje skal boformer for hjemløse have et personale, der fagligt er klædt på til målgruppen. De skal have tid, ro og rum til at arbejde med borgeren. Samtidig skal kommunerne anderkende det faglige arbejde boformerne laver. Alt for ofte lytter en kommune ikke til boformens eller borgerens vurderinger af hvad ”en god løsning” er. Den har sin helt egen – og meget økonomisk funderede – løsning.

 • Hvordan vil du sikre at der er tilstrækkelig sengepladser i psykiatrien?

Beskæftigelse

Der er masser af hjemløse, der gerne vil arbejde. Vi oplever et arbejdsmarked, der ikke har plads til skæve eksistenser. Se bare på de mange mennesker, der har fået bevilget en fleksjobsydelse men ikke kan finde et arbejde. Selv med økonomisk støtte finder virksomhederne det svært at få plads til os.

 • Hjemløse har altid problemer ud over ledighed men vil gerne have et arbejde. Vi oplever bare at ingen arbejdsgiver vil have os. Det hjælper ikke at piske. Der skal støtte til. Hvordan vil du sikre et arbejdsmarked, der også er til for hjemløse?

Økonomi

Jo fattigere man gør folk, jo større risiko er der for at de falder igennem. Kontanthjælpen skal være hæderlig for alle. Kontanthjælp til borgere under 30 skal hæves. Alt for mange vil få problemer. Vi vil for alvor se folk ryge ud af deres boliger om et halvt år.

 • Hvordan vil I sikre at unge på kontanthjælp (uddannelseshjælp) kan få en bolig og føle de kan være en del af fællesskabet?

Kontanthjælpsmodtagere sanktioneres uden at det får dem tættere på arbejdsmarkedet. Økonomiske sanktioner gør kun hjemløse fattigere. Det er ikke pga dovenskab at hjemløse misser et møde eller ikke kan møde op til tiden. Det er de bagvedliggende problemer - misbrug, psykisk sygdom, sociale problemer, dårlig økonomi osv. – der skal sættes ind over for, hvis borgeren skal hjælpes.

 • Hvad vil du gøre for at kommunerne hjælper borgere frem for at skubbe dem endnu længere ud over kanten?

Misbrug

Der er ventetid på behandlingstilbud og sagsbehandlingstiden er for lang. Det betyder at den motivation misbrugeren havde da han efterspurgte et behandlingstilbud, er fordampet, når tilbuddet er på plads.

Selvom man har haft tilbagefald til misbrug adskillige gange, skal man have et tilbud igen og igen og igen.

 • Hvorfor vil du ikke lave et behandlingssystem, hvor misbrugere kan komme så snart de er motiverede for at lægge stofferne på hylden?

Brugerinddragelse

SAND har fokus på brugerinddragelse. Derfor skal I spørge ind til hvordan politikerne sikrer at brugerne bliver inddraget. Det gælder både i den hjemløses egen sag, på tilbud til hjemløse og på et politisk niveau.

Synes du det er vigtigt at kommunen har et udsatteråd? Hvorfor/hvorfor ikke?

Synes du det er vigtigt at kommunen har en udsatte politik? Hvis ”ja”, hvordan skal udsatte borgere inddrages i formuleringen af den?

Laves der brugerundersøgelser på jeres tilbud for hjemløse? Skal der det?

Laves der brugerundersøgelser på jobcenteret, socialcenteret eller misbrugscenteret?