Du er her

Generalforsamling i SAND Vestjylland

TID

23/02/2023 - 10:30

STED

Skovvang, Herningvej 74, Holstebro

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
10. Eventuelt

Mere info hos udviklingskonsulent i SAND Nancy på tlf. 3073 6548

Regnskab og budget:

PDF iconRegnskab SAND Vestjylland 2022.pdf

PDF iconBudget_Sand_Vestjylland_2023.pdf

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
10. Eventuelt

Mere info hos udviklingskonsulent i SAND Nancy på tlf. 3073 6548

Regnskab og budget:

PDF iconRegnskab SAND Vestjylland 2022.pdf

PDF iconBudget_Sand_Vestjylland_2023.pdf