Du er her

Generalforsamling i SAND Sydvestjylland

TID

20/02/2023 - 13:00 til 15:00

STED

Forsorgshjemmet, Exnersgade 47B, Esbjerg

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Godkendelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
 10. Eventuelt

Mere info hos SAND´s udviklingskonsulent Nancy på tlf. 3073 6548

Budget og regnskab
PDF iconRegnskab 2022 SAND Sydvestjylland.pdf
PDF iconBudget Sand Sydvestjylland 2023.pdf

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Godkendelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
 10. Eventuelt

Mere info hos SAND´s udviklingskonsulent Nancy på tlf. 3073 6548

Budget og regnskab
PDF iconRegnskab 2022 SAND Sydvestjylland.pdf
PDF iconBudget Sand Sydvestjylland 2023.pdf