Du er her

Generalforsamling i SAND Sydfyn

TID

21/02/2023 - 13:00 til 15:00

STED

Lunde forsorgshjem, Højevej 29, Stenstrup

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Godkendelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
 10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Regnskab og budget
PDF iconRegnskab 2022 SAND Sydfyn.pdf

PDF iconBudget_Sand_Sydfyn_2023.pdf

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Godkendelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
 10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Regnskab og budget
PDF iconRegnskab 2022 SAND Sydfyn.pdf

PDF iconBudget_Sand_Sydfyn_2023.pdf