Du er her

Generalforsamling i SAND Storstrøm

TID

23/02/2023 - 11:00

STED

Café Håbet, Engvej 22, Næstved

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Godkendelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
 10. Eventuelt

Regnskab og budget
PDF iconRegnskab 2022 SAND Storstrøm.pdf

PDF iconBudget SAND Storstrøm 2023.pdf

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Godkendelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
 10. Eventuelt

Regnskab og budget
PDF iconRegnskab 2022 SAND Storstrøm.pdf

PDF iconBudget SAND Storstrøm 2023.pdf