Du er her

Generalforsamling i SAND Sønderjylland

TID

22/02/2023 - 13:00

STED

Shelter forsorgshjem. Haderslevvej 21, Aabenraa

Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
10. Eventuelt

Mere info hos SAND’s udviklingskonsulent Nancy på tlf. 30736548

Regnskab og budget
Regnskab 2022: PDF iconRegnskab 2022 SAND Sønderjylland.pdf

Budget 2023: PDF iconBudget Sand Sønderjylland 2023[49].pdf

Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
10. Eventuelt

Mere info hos SAND’s udviklingskonsulent Nancy på tlf. 30736548

Regnskab og budget
Regnskab 2022: PDF iconRegnskab 2022 SAND Sønderjylland.pdf

Budget 2023: PDF iconBudget Sand Sønderjylland 2023[49].pdf