Du er her

Generalforsamling i SAND Nordjylland

TID

27/02/2023 - 11:00 til 13:00

STED

Café Parasollen, Boulevarden 19, Aalborg

Dagsorden iflg. Vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Godkendelse af budget

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig

10. Eventuelt

Mere info hos formand Christian Vang på tlf. 31710763, eller hos SAND’s udviklingskonsulent Nancy på tlf. 3073 6548

Regnskab og budget:

PDF iconRegnskab SAND Nordjylland 2022.pdf

PDF iconBudget_Sand_Nordjylland_2023.pdf

Forslag:

PDF iconÆndringsforslag, vedtægter for SAND Nordjylland, 2023.pdf

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Godkendelse af budget

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig

10. Eventuelt

Mere info hos formand Christian Vang på tlf. 31710763, eller hos SAND’s udviklingskonsulent Nancy på tlf. 3073 6548

Regnskab og budget:

PDF iconRegnskab SAND Nordjylland 2022.pdf

PDF iconBudget_Sand_Nordjylland_2023.pdf

Forslag:

PDF iconÆndringsforslag, vedtægter for SAND Nordjylland, 2023.pdf