Du er her

Generalforsamling i SAND Hovedstaden

TID

24/02/2023 - 11:00

STED

Sundholm 8, Sundholmsvej, København S

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Formandens beretning

4.    Regnskabsaflæggelse

5.    Godkendelse af budget

6.    Behandling af indkomne forslag

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.    Valg af revisor eller revisionsansvarlig

9.    Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Regnskab, budget, forslag:

PDF iconRegnskab 2022, SAND H, m. rev.underskrift.pdf

PDF iconRevisorpåtegning 2022, SAND H. m. rev. underskrift.pdf

PDF iconBudget_Sand_Hovedstaden_2023.pdf

PDF iconVedtægtsændringsforslag SAND Hovedstaden 2023.pdf

 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Formandens beretning

4.    Regnskabsaflæggelse

5.    Godkendelse af budget

6.    Behandling af indkomne forslag

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.    Valg af revisor eller revisionsansvarlig

9.    Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Regnskab, budget, forslag:

PDF iconRegnskab 2022, SAND H, m. rev.underskrift.pdf

PDF iconRevisorpåtegning 2022, SAND H. m. rev. underskrift.pdf

PDF iconBudget_Sand_Hovedstaden_2023.pdf

PDF iconVedtægtsændringsforslag SAND Hovedstaden 2023.pdf