Du er her

Generalforsamling i SAND Hovedstaden

TID

19/02/2020 - 11:00 til 14:30

STED

Kirkesalen på Sundholm, Sundholmsvej 18, 2300 København S

Det er gratis at deltage i alle SANDs arrangementer. Hvis du bor på en boform, håber vi de vil betale transporten, ellers betaler dit lokale SAND udvalg. Kontakt SANDs sekretariat på tlf. 89 93 70 60 så finder vi en løsning. 

HUSK: indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dag før generalforsamlingen.

Dagsorden

1 Valg af dirigent og Referent

   Bestyrelsen anbefaler Niels Balling som dirigent

   Bestyrelsen anbefaler Sofie Bay-Petersen som referent

2 Valg af stemmetællere

3 Formandens beretning

4 Regnskabsaflæggelse

5 Godkendelse af Budget

6 Behandling af indkomne forslag

7 Valg af bestyrelses medlemmer.   

  Der skal vælges 6 personer for 2 år og 3 for 1 år

  Følgende personer har allerede meldt deres kandidatur:

  Jonas, David, Daniel (alle har siddet i bestyrelsen i 2019)

8 Valg af revisor eller revisionsansvarlig

   På genvalg Nicolaj Jochumsen

9 Eventuelt

 

Det er gratis at deltage i alle SANDs arrangementer. Hvis du bor på en boform, håber vi de vil betale transporten, ellers betaler dit lokale SAND udvalg. Kontakt SANDs sekretariat på tlf. 89 93 70 60 så finder vi en løsning. 

HUSK: indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dag før generalforsamlingen.

Dagsorden

1 Valg af dirigent og Referent

   Bestyrelsen anbefaler Niels Balling som dirigent

   Bestyrelsen anbefaler Sofie Bay-Petersen som referent

2 Valg af stemmetællere

3 Formandens beretning

4 Regnskabsaflæggelse

5 Godkendelse af Budget

6 Behandling af indkomne forslag

7 Valg af bestyrelses medlemmer.   

  Der skal vælges 6 personer for 2 år og 3 for 1 år

  Følgende personer har allerede meldt deres kandidatur:

  Jonas, David, Daniel (alle har siddet i bestyrelsen i 2019)

8 Valg af revisor eller revisionsansvarlig

   På genvalg Nicolaj Jochumsen

9 Eventuelt