Du er her

Generalforsamling i SAND Aarhus& Omegn

TID

23/02/2017 - 14:00 til 18:00

STED

Værestedet, Jægergårdsgade 164 C, 8000 Aarhus C

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Der foretages dog skriftlig afstemning, hvis blot én deltagere begærer dette eller hvis der er tale om personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der er poster, der skal besættes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Læs SAND Aarhus & Omegns vedtægter her 

Hent regnskab her: 

Hent indkaldelsen her: 

Vi spiser aftensmad sammen! 

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Der foretages dog skriftlig afstemning, hvis blot én deltagere begærer dette eller hvis der er tale om personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der er poster, der skal besættes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Læs SAND Aarhus & Omegns vedtægter her 

Hent regnskab her: 

Hent indkaldelsen her: 

Vi spiser aftensmad sammen!