Du er her

Generalforsamling i SAND 2019

SAND skal have valgt nye medlemmer til bestyrelsen. For at den kan blive så bred som mulig og varetage alle hjemløses interesser i hele landet, er det vigtigt, at I møder op og diskuterer SANDs virke, og stemmer på de kandidater, I mener, skal varetage jeres interesser.

BEMÆRK: I må ikke tage hunde eller andre dyr med ind. Men der er en “hundebar” udenfor. 

Opstillede til SANDs bestyrelse 2019

 • Jens Olesen, SAND Nordjylland
 • Ewald Pohle, SAND Østjylland 
 • Susanne Moos, SAND Nordvestsjælland
 • Robert Hansen, SAND Storstrøm
 • Dennis Hansen, SAND Fyn
 • Niels Kristian Klausen, SAND Sydfyn
 • Jonas Laursen, SAND Hovedstaden
 • Anders, SAND Vestjylland

Opstiller som formand

 • Christina Strauss, SAND Østjylland 
   

Siddende bestyrelsesmedlemmer (på valg i ‘20)

 • Henrik Mas, SAND Trekanten
 • Kasper Svamp, SAND Sydvestjylland
 • Stellan Boesgaard, SAND Sønderjylland
 • Rani Henriksen, SAND Nordsjælland

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget v/ kassereren
 5. Nyt fra SAND
 6. Fastsættelse af medlemsbidrag
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 10. Valg af ekstern registreret revisor eller statsautoriseret revisor
 11. Eventuelt

Hver boform kan sende to beboerrepræsentanter med stemmeret. Hvis der deltager mere end to personer fra en boform, skal I ved ankomsten meddele hvilke to personer, der har stemmeret og hvilke personer, der ikke har stemmeret.

Mød op og vær med til at sikre at dit lokale område bliver repræsenteret i SANDs bestyrelse!!

SAND udvalgene skal indsende navnene på de opstillede kandidater senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag d. 19. marts kl. 12.00.

I vil løbende kunne følge med på SANDs hjemmeside i hvem der er stillet op. Et SAND udvalg kan opstille kandidater til bestyrelsen, hvis det ikke allerede har en repræsentant i bestyrelsen. Og de kan opstille en formandskandidat. Læs mere i SANDs vedtægter §5.

Forslag til dagsordenen skal ligeledes være SAND i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Find SANDs vedtægter her

Regnskab 2018: 

Revisionsprotokollat: 

SAND skal have valgt nye medlemmer til bestyrelsen. For at den kan blive så bred som mulig og varetage alle hjemløses interesser i hele landet, er det vigtigt, at I møder op og diskuterer SANDs virke, og stemmer på de kandidater, I mener, skal varetage jeres interesser.

BEMÆRK: I må ikke tage hunde eller andre dyr med ind. Men der er en “hundebar” udenfor. 

Opstillede til SANDs bestyrelse 2019

 • Jens Olesen, SAND Nordjylland
 • Ewald Pohle, SAND Østjylland 
 • Susanne Moos, SAND Nordvestsjælland
 • Robert Hansen, SAND Storstrøm
 • Dennis Hansen, SAND Fyn
 • Niels Kristian Klausen, SAND Sydfyn
 • Jonas Laursen, SAND Hovedstaden
 • Anders, SAND Vestjylland

Opstiller som formand

 • Christina Strauss, SAND Østjylland 
   

Siddende bestyrelsesmedlemmer (på valg i ‘20)

 • Henrik Mas, SAND Trekanten
 • Kasper Svamp, SAND Sydvestjylland
 • Stellan Boesgaard, SAND Sønderjylland
 • Rani Henriksen, SAND Nordsjælland

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget v/ kassereren
 5. Nyt fra SAND
 6. Fastsættelse af medlemsbidrag
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 10. Valg af ekstern registreret revisor eller statsautoriseret revisor
 11. Eventuelt

Hver boform kan sende to beboerrepræsentanter med stemmeret. Hvis der deltager mere end to personer fra en boform, skal I ved ankomsten meddele hvilke to personer, der har stemmeret og hvilke personer, der ikke har stemmeret.

Mød op og vær med til at sikre at dit lokale område bliver repræsenteret i SANDs bestyrelse!!

SAND udvalgene skal indsende navnene på de opstillede kandidater senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag d. 19. marts kl. 12.00.

I vil løbende kunne følge med på SANDs hjemmeside i hvem der er stillet op. Et SAND udvalg kan opstille kandidater til bestyrelsen, hvis det ikke allerede har en repræsentant i bestyrelsen. Og de kan opstille en formandskandidat. Læs mere i SANDs vedtægter §5.

Forslag til dagsordenen skal ligeledes være SAND i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Find SANDs vedtægter her

Regnskab 2018: 

Revisionsprotokollat: