Du er her

Generalforsamling i SAND

Dagsorden iflg. vedtægterne

1.Valg af dirigent og referent
2.Valg af stemmetællere
3.Bestyrelsens beretning v/ formanden
4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af medlemsbidrag
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af ekstern registreret revisor, eller statsautoriseret revisor
10. Eventuelt

SE OPSTILLEDE, REGNSKAB, BUDGET OG EVT. INDKOMNE FORSLAG HER

Dagsorden iflg. vedtægterne

1.Valg af dirigent og referent
2.Valg af stemmetællere
3.Bestyrelsens beretning v/ formanden
4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af medlemsbidrag
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af ekstern registreret revisor, eller statsautoriseret revisor
10. Eventuelt

SE OPSTILLEDE, REGNSKAB, BUDGET OG EVT. INDKOMNE FORSLAG HER