Du er her

Generalforsamling i HUS FORBI 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Hus Forbi.
Tid:Torsdag den 27 september 2018 kl. 12.00-15.00

Sted:
Rosenbækhuset
Rosenbæk Torv 30
5000 Odense C.

Forplejning:
Hus Forbi byder på en let frokost fra kl 11.00, samt kaffe og eftermiddagskage

Transport:
Der vil være bustransport til og fra Ålborg med opsamling i Århus og Fredericia, samt bus transport
fra og fra København med opsamling i Slagelse. Rejseudgifter til nærmeste opsamlingsted, i
forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen vil blive refunderet ved fremvisning /
fremsendelse af DSB billet til Hus Forbi`s Sekretariat, Jernbane Alle 68, 2720 Vanløse

Dagsorden ifølge Hus Forbi`s vedtægter:
 Valg af dirigent og referent
 Godkendelse af bestyrelsens beretning
 Godkendelse af budget og regnskab for foreningen
 Fastsættelse af kontingent
 Godkendelse af årsplan for det kommende år
 Behandling af indkomne forslag
 Valg af bestyrelse og suppleanter
 Valg af revisor
 Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til nedenstående adresse
eller mailes til formanden på formand@husforbi.dk senest den 6. September 2018

Hus Forbi
Jernbane alle 68
2720 Vanløse
Mobil.: 52 40 90 49

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Hus Forbi.
Tid:Torsdag den 27 september 2018 kl. 12.00-15.00

Sted:
Rosenbækhuset
Rosenbæk Torv 30
5000 Odense C.

Forplejning:
Hus Forbi byder på en let frokost fra kl 11.00, samt kaffe og eftermiddagskage

Transport:
Der vil være bustransport til og fra Ålborg med opsamling i Århus og Fredericia, samt bus transport
fra og fra København med opsamling i Slagelse. Rejseudgifter til nærmeste opsamlingsted, i
forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen vil blive refunderet ved fremvisning /
fremsendelse af DSB billet til Hus Forbi`s Sekretariat, Jernbane Alle 68, 2720 Vanløse

Dagsorden ifølge Hus Forbi`s vedtægter:
 Valg af dirigent og referent
 Godkendelse af bestyrelsens beretning
 Godkendelse af budget og regnskab for foreningen
 Fastsættelse af kontingent
 Godkendelse af årsplan for det kommende år
 Behandling af indkomne forslag
 Valg af bestyrelse og suppleanter
 Valg af revisor
 Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til nedenstående adresse
eller mailes til formanden på formand@husforbi.dk senest den 6. September 2018

Hus Forbi
Jernbane alle 68
2720 Vanløse
Mobil.: 52 40 90 49